Tågsignal
Grönt ljus för Trafikverkets sociala krav. Foto: Göran Fält.

Leverantörer lockas med bonus

Trafikverket ställer från och med i år krav på sysselsättningsskapande åtgärder i merparten av sina upphandlingar. De praktiska detaljerna kring hur det ska gå till är nu klara – så här gör leverantören för att få del av bonusen.

Med beställningar av produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år är Trafikverket landets största upphandlare. Därför valde regeringen ut Trafikverket till att bli första statliga myndighet att ställa krav på arbetstillfällen för arbetslösa vid upphandling.

Detaljerna kring hur detta ska gå till rent praktiskt klarnar nu.

Av listan över årets upphandlingar framgår att Trafikverket för entreprenadkontrakt ställer krav på en plats per 50 miljoner kronor i kontraktsvärde. När det gäller tjänster/konsultkontrakt är gränsen 25 miljoner kronor.

Främsta syftet är att öka sysselsättningen bland dem som står långt från arbetsmarknaden. Även personer som ska genomföra praktik eller lärlingsperiod inom ramen för en utbildning får räknas in i kvoten.

Av förteckningen över årets upphandlingar framgår att detta nya krav kan generera upp till ett par tusen jobb. Det poängteras att en leverantör inte får tillgodoräkna sig redan befintliga praktikanter eller anställda som finns vid kontraktsstart.

Tjänste- och entreprenadupphandlingar med kortare genomförandetid än sex månader, eller där utförandet kräver färre än fem heltidsanställningar, undantas. Ramavtalsupphandlingar, direktupphandlingar, avrop och varuupphandlingar är också undantagna.

För de leverantörer som så önskar är det fritt att ta in fler praktikanter och arbetslösa än vad Trafikverket kräver som minimum. Då betalar verket ut en bonus per månad, 10 000 kronor för praktikanter och 20 000 kronor för anställda.

Reglerna kan ge visst administrativt merarbete. Leverantören ska redovisa antal timmar som personer arbetat i kontraktet och följa upp att den totala tiden uppgår till minst 960 timmar (praktik) respektive 1 720 timmar (anställning).

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *