Johan Lindehag
Johan Lindehag behöver 900 000 nya elmätare Foto: Ellevio.

Lärde sig av avbruten upphandling

Över 900 000 smarta elmätare med tillhörande system och tjänster. Det är vad elnätsbolaget Ellevio efterfrågar i en stor tudelad upphandling som är värd mer än en miljard kronor.


En allt större andel väderberoende elproduktion, från sol och vind, ställer tillsammans med en ökande elektrifiering krav på elnäten. För att möta den utvecklingen går Ellevio nu ut i en stor upphandling.

Företaget efterfrågar 900 000 smarta elmätare med tillhörande system och tjänster.

Smarta mätare innebär en ökad mängd data, vilket förbättrar Ellevios möjligheter att styra elnätet. Systemen ger tidiga indikationer på var ett fel är på väg att uppstå redan innan det inträffat. Även kunderna vinner på teknikskiftet.

– När nya tjänster kopplas på kan kunderna agera på marknadens prissignaler, sin produktion och snabbt styra sin användning mot när det är som mest gynnsamt, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Upphandlingen är inte ny, utan den har varit annonserad tidigare. Johan Svensson är programledare på Ellevio. Han förklarar varför den avbröts:

– Vi drog tillbaka den tidigare upphandlingen baserat på att vi fick in för få anbud och att de inte var kommersiellt acceptabla, för dyra helt enkelt.

Nu har förfrågningsunderlaget justerats. Johan Svensson beskriver ett omfattande analysarbete inom Ellevio i syfte att skapa en upphandling som är intressant för både köpare och marknadens leverantörer.

– Vi har valt att separera upphandlingen i två separata upphandlingar.

De smarta mätarna samt installation, med direkt tillhörande system och tjänster, utgör en del. Den andra delen omfattar de system som ska hantera informationen från mätarna.

Ungefär hur stor upphandling handlar det om?

– Av naturliga orsaker vill jag inte ange en exakt summa, men det är ingen hemlighet att det rör sig om en investering på över en miljard kronor.

Enligt planen ska kontrakt på leveransen skrivas under första kvartalet 2019. De första mätarna installeras året därpå hos kunder i ett pilotprojekt. Hela mätarpopulationen beräknas vara utbytt innan utgången av 2023.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *