Vägarbete
Vägarbetare är utsatta. Foto: Christer Bergström.

Lägsta pris går före säkerhet

Pris går före säkerhet när Trafikverket köper in vägarbeten. Forskare vid VTI har en rad förslag på hur upphandlingarna borde gå till.

Kring arbete på väg och spår finns det ett omfattande regelverk, bland annat för att säkra god arbetsmiljö och säkerhet. De nya regler som kom för några år sedan har inneburit större flexibilitet, men samtidigt ökad otydlighet.

Forskare på VTI noterar i en färsk rapport att vägunderhåll är ett farligt arbete. I anslutning till vägarbetsplatser sker varje år ungefär 300 trafikolyckor med personskada som följd. Vägarbetarna själva vittnar om bilister som har alltför bråttom.

Till problembilden hör att pris har blivit viktigare än säkerhet när Trafikverket upphandlar vägarbeten. Viktiga säkerhetsfrågor endast finns med i rådsdokumenten och det relativt ovanligt att det som står i rådsdokumentet implementeras.

Istället väljer upphandlaren att endast ta med de minimikrav som finns i kravdokumentet.

– Det är oftast lägsta pris som gäller. De entreprenörer som vill arbeta med säkerhet har ingen chans för då får de inte uppdraget, säger Sonja Forward, projektledare på VTI, till Sveriges Radio Nyheter.

VTI föreslår att förfrågningsunderlagen ses över och att kvalitetskraven bli mer specifika. Det bör vara kvalitet som avgör vem som får uppdraget, istället för lägsta pris.

– Den upphandlande myndigheten bör åläggas att även beakta samhällskostnaderna och inte enbart kostnaderna för det utförda arbetet.

Mångfalden av underleverantörer gör det är svårt att kontrollera att de krav som ställs i kontrakten verkligen efterlevs. Slutsatsen är att antalet tillåtna underleverantörer därför behöver ses över. Viten bedöms kunna bidra till ett ökat tryck på entreprenörerna att göra rätt.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Lägsta pris går före säkerhet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *