Köpfest på ogiltigförklarat avtal

Falu kommun fick för några år sedan böta åtta miljoner för den så kallade Peab-affären. Nu uppdagas ännu en märklig upphandlingshistoria – med samma förvaltning och samma entreprenör.


I december i fjol ogiltigförklarade förvaltningsrätten Falu kommuns direktupphandlade asfalteringsjobb från Peab. Enligt domen förelåg inte tvingande hänsyn till ett allmänintresse, vilket kommunen ansåg.

Som Inköpsrådet tidigare rapporterat hade upphandlingen splittrats i två delar för att komma under direktupphandlingsgränsen. Upphandlingen ”återställning schakt” var värd 503 000 kronor medan ”potthål norr” hade ett avtalsvärde på 505 000 kronor.

Enligt kommunrevisionens rapport borde kommunen ha insett att avtalen var felaktiga eftersom upphandlingarna är så pass lika. Det är ju den sammanlagda köpesumman som räknas.

Vid granskningen av anbuden noterar revisorerna också att Peabs ursprungliga bud var 693 000 kronor. Övriga företag hade inte fått samma chans att anpassa sina anbud.

Bedömningen är att ansvarig tjänsteman överskridit sina befogenheter. Rådet är att säkerställa att delegationsordningen efterlevs och att överväga en brottsanmälan.

Nu visar det sig dessutom att kommunen köpt tjänster för betydligt mer än direktupphandlingarnas dryga miljon. Peabs fyra asfaltsfakturor summerar sig till över fyra miljoner kronor.

Till Dalarnas Tidningar säger oppositionsrådet Mikael Rosén att det som hänt är bedrövligt. Han drar sig inte för att beskriva det som ett brott mot LOU:

– Först görs en felaktig upphandling, sedan görs stora beställningar som inte har stöd varken i upphandling eller avtal.

Tjänstemannen är inte längre kvar. Vederbörande lämnade den 1 mars, mot full lön i ett år, sin tjänst vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Kommunen åkte dit ordentligt i den så kallade Peab-affären för några år sedan, även då gjordes en felaktig upphandling. Nu sker det igen, i samma organisation även om förvaltningen bytt namn, sammanfattar Mikael Rosén.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *