Gunilla Glasare
Gunilla Glasare ser stort behov av nytt ramavtal. Foto: Thomas Carlgren.

Konkurrenspräglad dialog är receptet

Ett ramavtal för bostäder är hett efterlängtat av landets kommuner. SKL Kommentus Inköpscentral bedömer upphandlingen så komplicerad att konkurrenspräglad dialog behövs.

Kommentus metodhandboken

Sveriges Kommuner & Landstings ramavtalsupphandling av bostäder är hett efterlängtad. Enligt en färsk enkät, som besvarats av 190 kommuner med nästan 70 procent av landets befolkning, har 86 procent intresse av att avropa på avtalet.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL, noterar att viljan bland kommunerna att hitta lösningar på bostadsbristen är stor:

– Genom att upphandla ett nationellt ramavtal vill vi ge dem bättre förutsättningar att lyckas med det. Vi arbetar nu för att avtalet ska möta kommunernas varierande behov i största möjliga utsträckning.

Rent upphandlingstekniskt används konkurrenspräglad dialog. Ett slutligt förfrågningsunderlag kommer att utformas efter en dialog med ett antal utvalda leverantörer. Dessa leverantörer får sedan inkomma med anbud.

Det är första gången som detta upphandlingsförfarande, som i andra upphandlingar visat sig nog så komplicerat, används av SKL Kommentus Inköpscentral. Enligt projektledaren Rickard Andersson bedöms upphandlingen vara så komplicerad att en konkurrenspräglad dialog behövs.

– Vi vet också att flera leverantörer har efterfrågat större möjlighet till dialog i den kommande upphandlingsprocessen, säger han.

En dialog med leverantörerna på marknaden kan bidra till att avtalet möter behovet i kommunerna på ett bättre sätt än genom ett traditionellt upphandlingsförfarande.

Sista dag för leverantörerna att svara på SKL Kommentus Inköpscentrals ansökan är den 29 april 2016. Exakt hur många bostäder som behövs varierar i kommunerna. Många uppger att det rör sig om mellan 20 och 200 lägenheter.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *