Karin Lunning
Otillåten direktupphandling enligt Karin Lunning. Foto: Ola Hedin.

Kan bli dyrt att strunta i sina ramavtal

Östra Göinge slirade på sitt ramavtal vid ombyggnaden av Trollabadet. Eftersom avtalet slår fast att ett så pass stort uppdrag skulle ha konkurrensutsatts kräver Konkurrensverket kommunen på 375 000 kronor i böter.

Lokalmedias granskning av Östra Göinges byggupphandlingar fick Konkurrensverket att inleda ett tillsynsärende. Nu krävs den lilla nordöstskånska kommunen på 375 000 kronor i böter.

Det är för byggnadsarbeten vid den kommunägda badanläggningen Trollabadet i Glimåkra som övervakande myndighet ansöker om upphandlingsskadeavgift vid förvaltningsrätten.

Arbetet med att uppföra ett nytt hus för omklädningsrum och kiosk avropades från företaget Järletoft Bygger på ett av kommunens ramavtal. Det handlar om två separata beställningar för motsvarande närmare 6,2 miljoner kronor.

Fast enligt ramavtalet skulle inköp överstigande fem miljoner kronor annonseras separat så att fler företag fick möjlighet att lämna in anbud. Så skedde inte, vilket innebär att kontraktet beskrivs som en otillåten direktupphandling.

– Upphandlande myndigheter måste se till att deras ramavtal följs, säger Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket.

I sin ansökan om upphandlingsskadeavgift poängterar Konkurrensverket allvaret i kommunens agerande. Otillåtna direktupphandlingar beskrivs som en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *