Hon bjuder på inköpsinspiration

Åsa Markström

Åsa Markström bjuder på tips. Foto: Trafikverket.

UPPDATERAD Trafikverket köper varor och tjänster för 40 miljarder kronor per år. Så här resonerar en av landets absolut största offentliga upphandlare kring frågor som automatiserad upphandling, inköpsråd, innovation och kontroll.

Förenklingsutredningen Malmö

Trafikverket har genomlyst sin inköpsverksamhet. Uppdraget, som kom från regeringen, är nu slutfört och har resulterat i en rapport. Förhoppningen är att detta dokument ska tjäna som inspiration för andra:

Åsa Markström, tillförordnad inköpsdirektör vid Trafikverket, är glad över att som landets största upphandlare kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter:

– Det gynnar hela marknaden.

Trafikverket gör affärer för 40 miljarder kronor per år. Även om det är långt mer än vad de flesta andra upphandlar finns det att lära.

Sociala krav ställs för att motverka lönedumpning, dåliga arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering och korruption. Kraven skrivs in i kontrakten när upphandlingar görs och ska genomsyra alla leverantörsled – under hela kontraktstiden.

– Vi har också infört ett kontrollsystem och lägger stort fokus på att följa upp de krav vi ställer på våra leverantörer, säger Camilla Ahston, utredningsledare och internationell strateg på avdelningen Inköp och logistik.

Innovationsupphandling som används för att gynna och stimulera utveckling på leverantörsmarknaden. I praktiken innebär detta att krav ställs på funktion snarare än att beställaren detaljstyr.

– Ett viktigt verktyg är det löpande samarbetet med leverantörsmarknaden och branschföreningar där vi tillsammans arbetar för ökad produktivitet och innovation, säger Camilla Ahston.

Inköpsråd, kontrasignering, styrning av direktupphandlingar och avtalsmallar har införts. Mindre och enklare upphandlingar avropas från nationella ramavtal i processer som blir alltmer automatiserade. Detta för att kunna lägga mer krut på de stora och komplexa affärerna.

Framöver fokuseras bland annat på att upprätta bättre kontroll av oseriösa leverantörer.

UPPDATERAD 2017-09-28: Trafikverket beskrivs som en av landets största upphandlare.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Hon bjuder på inköpsinspiration

 1. Nu är det dock som så att Trafikverket inte alls är Sveriges största upphandlare. Stockholms läns landsting har exempelvis en årlig spend på över 80 miljarder.

  1. Hej Arnold,

   Frågan om vem som är störst brukar komma upp i samband med Doublechecks årliga marknadsanalys. Här avvisar i alla fall Stockholms läns landsting att man skulle vara störst: http://upphandling24.se/sll-ar-landet-storsta-inkopare/
   I och med att mätmetoderna är avgörande för resultatet tar jag det säkra för det osäkra och ändrar min text till ”en av de absolut största”.

   //Per på Inköpsrådet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *