Henrik Landelius
Henrik Landelius gläds över byggintresset. Foto: Erik Mårtensson.

Hela höga huset på ramavtal

Nyckelfärdiga hus på ramavtal ger nya möjligheter att lindra bostadsbristen. Ett avtal är redan klart samtidigt som ytterligare ett är på väg – och kommunernas intresse är stort.


För en månad sedan tecknade SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal med fyra byggbolag i syfte att kurera bostadsbristen. Från Hjältevadshus, Boklok, NCC och Villa Vida kan kommuner avropa två till fyra våningar höga permanenthus.

Nu kompletteras utbudet med högre bostadshus. Även här är NCC med. Tillsammans med Lindbäcks Bygg har bolaget tilldelats ramavtal för hus med från fyra och upp till sex våningars höjd.

– Det här glädjande beskedet visar att vi har ett riktigt starkt erbjudande inom flerbostadshus som kan anpassas till varje kommuns unika behov, säger Henrik Landelius, Sverigechef vid NCC Building.

Båda avtalen avser nyckelfärdiga bostadshus som byggs med standardiserade byggsystem. Detta innebär goda möjligheter att korta byggtiden och pressa byggkostnaderna, men ändå få hus av god kvalitet vad gäller arkitektur, hållbarhet och tekniska egenskaper.

– Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Efter att ramavtalen för de lägre husen undertecknades den första februari har ett stort antal kommuner och bolag anmält intresse. Förhoppningen är att det redan under 2017 ska kunna finnas färdiga hus någonstans i landet.

– Det finns en hög efterfrågan bland kommunerna på fler bostäder och vi är övertygade om att avtalet kommer att generera många projekt i landet, säger Stefan Lindbäck, vd för Lindbäcks Bygg.

Det nya ramavtalet kommer att tecknas på fyra år med möjlighet till två års förlängning. Nu löper avtalsspärr och avtalet väntas kunna signeras i mars för att träda i kraft i april.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *