Christer Hagberg, Trafikverket
Christer hagberg, chef för avdelningen för inköpsutveckling på Trafikverket.

Så utvecklas Trafikverkets inköp

Trafikverket har i kraft av sina stora inköpsvolymer muskler att ha en hel avdelning som bara arbetar med att utveckla inköp. Christer Hagberg leder de dryga 20 personer som ska göra Trafikverket till en bättre inköpsorganisation.


Målet med avdelningen för inköpsutveckling på Trafikverket är att vara ett strategiskt affärsstöd för Trafikverkets totala inköp. Christer Hagbergs arbetsdag handlar mycket om att stötta alla medarbetare i sina olika uppdrag. Inom avdelningen finns många olika kompetensområden som innovationsupphandling, social hållbarhet, affärsutveckling inom entreprenader och tekniska konsulter, utländska leverantörsmarknader och inköpskategorier. Ofta är medarbetarna Trafikverkets experter inom sina ansvarsområden och arbetar som affärsstöd för att få ut ”mesta möjliga väg och järnväg för pengarna”. Och pengarna, det är 40 miljarder kronor per år:

– Vi har så många specialister så det viktigaste i min roll är att skapa bra förutsättningar för medarbetarna, både för att nå framgång i arbetet men även med att hitta stimulerande och utvecklande utmaningar för medarbetarna, säger Christer Hagberg. Att arbeta nära medarbetarna och vara med och bolla frågor är viktigt i min roll.

Christer Hagberg ser tydliga fördelar med att medarbetarna projektstyr sin vardag för tydliga leveranser. Då blir det enklare att vid behov prioritera mellan vad som ska levereras och i vilken ordning när något nytt tillkommer, något som sker hela tiden.

Volymen och potentialen för ökad produktivitet motiverar en avdelning för utveckling.

– Att ha en uppdaterad planering både för utveckling men även för implementering är också viktigt. I en stor och geografiskt spridd organisation som Trafikverket krävs en väl utmejslad införandeperiod. Sedan lång tid vet vi att ett mejl om ett nytt arbetssätt inte räcker långt.

Själv tycker Christer Hagberg att det roligaste med rollen som inköpsutvecklingschef är att få att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, övriga kollegor på Trafikverket och leverantörer. På frågan vad som är tråkigast kommer det inte helt ovanliga svaret, administration och pappersarbete.

– Det blir alltid en stor mängd administration, men det är samtidigt ett måste.

Att som avdelningschef vara operativ i inköpsutvecklingen är svårt, menar Christer Hagberg. Det är en stor spridning på kompetensområden och inte möjligt att vara mest insatt inom alla områden. Vad man istället får är en övergripande helhetsbild och det gäller att försöka se sammanhangen över vad som händer i andra delar av verksamheten om man skruvar på ett visst ställe. Det finns ofta behov av att koordinera olika utvecklingsuppdrag, något som underlättas av en överblick på helheten.

Han tycker det är positivt och inspirerande med så mycket kunskap på samma plats. Det är en förmån att ha möjlighet att rekrytera och få arbeta med så duktiga människor tillägger Christer Hagberg:

– Alla har inte möjlighet att avsätta så pass mycket resurser för strategiskt inköpsarbete som vi på Trafikverket. Samtidigt motiverar vår inköpsvolym och potentialen för ökad produktivitet i anläggningsbranschen detta.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *