Mats Westin
Pristagaren Mats Westin omgiven av Johan Liberson (Manpower), Carina Vibenius (Semantix) och Stefan Holm (Almega). Foto: Anbudspriset.

Han är Sveriges bäste upphandlare

Anbudspriset för i år går till Mats Westin. Han prisas för sitt sätt att utveckla leverantörsdialogen vid upphandlingar av tekniska konsulttjänster.

Mats Westin, upphandlingsexpert vid Stockholms stads exploateringskontor, kammar hem årets Anbudspris. Priset delas varje år ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov.

– Det är stimulerande att få en så tydlig bekräftelse från konsultbranschen på vårt arbete med att utifrån strikt affärsmässiga övervägande försöka utveckla dialogen med företagen både inför våra ramavtalsupphandlingar som under själva avtalstiden, säger han.

I juryns motivering noteras att Mats Westins utgångspunkt är att olika tekniska kompetenser måste upphandlas på olika sätt för att få en långsiktig och fungerande leverans. Till hans styrkor hör viljan att utveckla samarbetet mellan beställaren och leverantören.

– Vi är övertygade om att en bra och tydlig dialog med företag och branschföreträdare i kombination med tydliga och långsiktigt hållbara ersättningar och avtalsvillkor är det bästa sättet att säkerställa exploateringskontorets behov av konsulttjänster både vad gäller omfattning och kvalitet.

Varför prioriteras dialogen så högt?

– I förlängningen handlar detta om att skapa förutsättningar för att staden ska klara av det mycket ambitiösa målen för bostadsbyggandet under de kommande åren.

Magnus Höij, vd för Svenska Teknik & Designföretagen, ser en välförtjänt vinnare:

– En väl fungerande upphandlingsprocess är avgörande för konsultbranschen och upphandling av kunskapsintensiva tjänster, poängterar han.

Det är en rutinerad upphandlare som visas denna uppskattning från leverantörshåll. Mats Westin har arbetat drygt 25 år i Stockholms stad, varav ungefär halva den tiden med upphandling. Som upphandlingsexpert på exploateringskontoret arbetar han sedan sju år tillbaka med upphandling och inköp av tekniska konsulttjänster.

Vad är det allra mest utmanande och spännande med att upphandla just konsulttjänster?

– Att kvaliteten i den tjänst vi köper är en kombination av hög personlig kompetens hos konsulten i flera olika avseenden i kombination med de strukturer, stödfunktioner och inte minst de kulturer som konsultföretagen är bärare av.

Hur påverkar priset dig och den organisation du arbetar i?

– Kanske kan det bidra till att fler leverantörer får upp ögon för vilken bra och spännande beställare vi är. Och att vi på så sätt får än bättre konkurrens i våra upphandlingar.

Juryn för Anbudspriset, som delades ut vid Almegas upphandlingsdag, består av representanter från Semantix, Sveriges Kommunikationsbyråer, Bring Citymail, Almega, Manpower Group och Tieto.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *