Hade önskemål: påverkade för mycket

Hyresundantaget kan inte tillämpas på en lokal som byggs för kunden. Nu gör Landstinget Blekinge det som skulle ha gjorts från början – en upphandling.


Förvaltningsrätten har underkänt Landstinget Blekinges materialdepå. Landstinget gjorde fel när ett tioårigt hyresavtal tecknades, något som skedde innan bygget var påbörjat, för en lagerlokal i Nättraby.

Avtalet överklagades och ogiltigförklarades i och med att landstinget påverkade utformningen av lokalen. Enligt domen handlar det därmed om en byggentreprenad. I och med att hyresundantaget då inte kan tillämpas skulle en upphandling ha genomförts.

Enligt ett pressmeddelande från Landstinget Blekinge kommer denna upphandling nu att genomföras. I samma meddelande ”glömmer” landstinget att upplysa om de många och kostsamma turer kring lagret som förorsakats av den uteblivna upphandlingen.

Landstinget har exempelvis betalt mer än en miljon kronor för att hyra ett tomt lager under tiden som processen rullat på. Även om landstinget accepterade förvaltningsrättens dom gjorde fastighetsbolaget Acrinova inte detsamma. Både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen nekade dock prövningstillstånd.

Nu har dessutom en annan fastighetsägare stämt landstinget. Invexito menar att man var lovade att lagret skulle flytta in i en av deras lokaler som ligger strax intill nybygget. Kravet på 13 miljoner kronor är mestadels uteblivna hyresintäkter, men också ersättning för anpassningar som gjorts av lokalen.

Och än dyrare kan det bli för landstinget. Konkurrensverket har inlett en granskning av affären.

Den upphandling som nu, sent omsider, ska ske gäller ett hyresavtal. Den som får kontraktet ska tillhandahålla en lokal som fyller landstingets behov.

Behovet av ett lager bottnar i trångboddhet. Landstinget Blekinge behöver lagerhålla förbrukningsartiklar till den egna sjukvården, men också till Region Kronoberg och i viss mån till Blekinges fem kommuner.

I och med att utbudet av sjukvårdsmaterial har ökat kraftigt genom åren har den nuvarande materialdepån på sjukhusområdet i Karlskrona blivit för liten. Dessutom ska marken inom sjukhusområdet i första hand reserveras för framtidens nya vårdbyggnader.

I förvaltningsrätten försökte landstinget, utan framgång, hävda tvingande hänsyn till ett allmänintresse.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *