Stellan Folkesson
Stellan Folkesson genar genom ramavtal. Foto: Värmdö kommun.

Tar genväg med långt ramavtal

Strategisk samverkan ersätter upphandling byggprojekt för byggprojekt i Värmdö. Samarbetsavtalet kan betyda intäkter på 1,2 miljarder kronor till Veidekkeägda Arcona.

Värmdö kommun tecknar ett mångårigt ramavtal med Arcona i syfte att utveckla kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Under de kommande sex åren blir Arcona kommunens strategiska partner när det kommer till ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar.

Avtalet, som dessutom kan förlängas i ytterligare tre år, är inte litet. Den möjliga omsättningen uppskattas till 1,2 miljarder kronor.

– Vi vill få planeringsmässig kontroll över vårt strategiska behov samt tydligt uppnå effektivare genomförande av respektive projekt, säger Stellan Folkesson, kommundirektör i Värmdö kommun.

Initialt ingår projekten med ombyggnaden av Farstavikens skola samt åtgärder i hamnen på Kattholmen.

Framöver behöver Värmdö inte upphandla projekt för projekt. Så här förklarar Stellan Folkesson upplägget för Nacka Värmdö Posten, NVP:

– Vi vill försöka gena lite, men ändå under ordnade former, inom ramen för vad som är tillåtet enligt LOU.

Ett långsiktigt nära och öppet samarbete över flera projekt med samma team har fördelar. Förhoppningen med strategisk samverkan är att den leder till att man projekt för projekt kan sänka byggkostnaderna och korta tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet.

– Vi ser att denna arbetsform ökar möjligheten till effektivitetsförbättringar under avtalstiden som bör ge ökat värdeinnehåll för våra interna kunder men även kravställa internt vad vi ska prioritera för områden under projekten, fortsätter Stellan Folkesson.

Arcona, som ägs av Veidekke, åtar sig att fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet i kommunen. Socialt ansvarstagande borgar för att arbetssökande och långtidsarbetslösa erbjuds möjlighet till sysselsättning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *