Förhandling gav fler och bättre anbud

Drakfastigheter i Sundsvall vägrar låta sig drabbas av den överhettade byggmarknaden i regionen. Förhandlad upphandling lockade nya anbudsgivare.

Kommentus metodhandboken

Byggmarknaden i Sundsvallsregionen har gått på sparlåga i 10-15 år och flera företag har tonat ner sin verksamhet. När trenden nu tvärvänder har det visat sig svårt för kommunala Drakfastigheter att få anbud i sina upphandlingar.

– Det har tyvärr varit så på senare tid, att vi i vissa fall endast fått in ett anbud eller inget alls, säger Magnus Fridell, fastighetschef på Drakfastigheter, som berättar att anbuden dessutom var avsevärt högre än de politiskt beslutade budgetramarna.

När Drakfastigheter annonserade upphandlingarna för till- och ombyggnaderna av Skönsmons skola och Granlunda äldreboende möttes man av svalt intresse. Valet blev då att övergå till en förhandlad upphandling.

– Vi ville inte riskera samma bristande konkurrens genom att bara gå ut och fråga på samma sätt som i den första förfrågan, förklarar Clarence Jonsson, projektcontroller på Drakfastigheter.

Clarence Jonsson berättar att man aktivt sökte upp ett antal entreprenörer för att uppmana dem att räkna på projekten. Han tycker inte att det är något större merarbete att genomföra en förhandlad upphandling:

– Vi hade totalt fem entreprenörer med i förhandlingen, varav två som inte idag finns etablerade på den lokala marknaden i Sundsvall.

När nu tilldelningsbesluten är klara visar det sig att den förhandlade upphandlingen dessutom har resulterat i lägre anbud och kommer att sänka byggkostnaderna.

Nåiden Bygg från Luleå tilldelas uppdraget att bygga ut Skönsmons skola. Estniska Marsalis Bygg vann utbyggnaden av Granlunda. Båda företagen är anslutna till branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och tillämpar kollektivavtal.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *