Solel
En av allt fler solkraftanläggningar. Foto: Paulina Holmgren.

Fler solceller på kommunala tak

Det behöver bli enklare för kommuner, regioner och deras bolag att skaffa solcellssystem. SKL Kommentus Inköpscentral har inlett en upphandling som ska vara klar mot årets slut.


Även kommuner som till exempel Järfälla installerat solceller är produktionen av el från solenergi i Sverige fortfarande låg. Omställningshastigheten måste öka rejält för att möta målet att solenergi år 2040 ska stå för 5–10 procent av elförbrukningen.

På SKI, SKL Kommentus Inköpscentral, pågår upphandlingen Solcellssystem 2019 som bäst. Avrop ska så småningom ske via ett flexibelt och lättanvänt dynamiskt inköpssystem.

Upphandlingen består av två anbudsområden. Utöver anskaffning av system genom olika finansierings- och driftslösningar efterfrågas olika typer av konsulttjänster som behövs i dessa projekt.

– Fler behöver installera mer solenergi och behöver stöd i processen, säger Pernilla Jönsson, upphandlare vid SKL Kommentus Inköpscentral, som genomför solcellsupphandlingen.

Formen är entreprenadupphandling med till stor del generella och anpassningsbara krav:

– Vi vill underlätta och påskynda omställningen samtidigt som vi tar hänsyn till de snabba förändringar som sker på produktområdet.

Innovationstakten på området är omvittnat hög. Efter att i första hand ha installerats på tak kan solcellsinstallationer nu även ske på exempelvis väggpaneler.

I SKI:s arbete ingår att ta fram en handledning som sammanväver byggtekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Underlaget blir en enkel förstudie som hjälper kunderna att fastställa omfattning, miljövillkor och ekonomiska faktorer att ta hänsyn till för den framtida anläggningen.

Upphandlingen kommer att annonseras under andra eller tredje kvartalet. Mot årets slut ska DIS-systemet vara i drift.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *