Klara Hanell Strand
Anbudspristagaren Klara Hanell Strand (med diplom) på Münchenbryggeriets scen. Foto: Bo Nordlin.

”Finaste priset från leverantörerna”

ANBUDSPRISET 2018 Klara Hanell Strand och Rickard Andersson prisas för upphandlingen Bostadshus 2016. Juryn uppskattar deras lyhördhet för kundernas krav samtidigt som leverantörernas kompetens och erfarenhet tagits väl tillvara.

Kompletta flerbostadshus på ramavtal? Är det ens möjligt? Jo, faktiskt. Den upphandling som idag prisas med det prestigefyllda Anbudspriset möjliggör avrop av permanenthus på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingen Bostadshus 2016 genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral, Sveriges kommuner och landsting och Affärsconcept. Den konkurrenspräglade dialogen uppskattades så mycket av juryn bakom Anbudspriset att årets utmärkelse hamnade hos upphandlarna Klara Hanell Strand och Rickard Andersson.

Minuter efter att hon tagit emot priset på Almegas upphandlingsdag säger Klara Hanell Strand till Inköpsrådet:

– Jag är förstås stolt och glad. Det finns ju många priser för upphandlare, men det här tycker jag är det finaste priset eftersom det är leverantörerna som utser vinnaren.

Varför gick den här upphandlingen så bra?

– Vi var ödmjuka inför upphandlingen i att vi inte hade all kunskap om marknaden och branschen. Vi ville verkligen veta vad leverantörerna tycker.

Anbudspriset, som instiftades år 2014, syftar till att premiera lyckade upphandlingsprocesser med bra kommunikation mellan upphandlaren och leverantörer.

Enligt juryn har upphandlarna här uppvisat stor lyhördhet för kundernas krav och samtidigt tagit vara på leverantörernas kompetens och erfarenhet. Förarbetet har präglats av en stark vilja att lyssna på leverantörerna för att åstadkomma ett bra avtal.

– Vi hade aldrig fått ett lika bra avtal utan dialogen med leverantörerna. Leverantörerna uppmanade oss att gå längre, att ställa tuffare krav. De ville bli mer utmanade.

Klara Hanell Strand säger att dialogen också öppnade för till exempel möjligheten att i avropen ställa tuffare kring arbete för att förebygga arbetsplatsskador.

– Jag är säker på att dialogen också gav oss bättre priser i avtalet. Vi fick mycket information om vilka krav som är kostnadsdrivande och på så sätt kunde vi bättre anpassa kravställningen.

Hur skiljer sig den här upphandlingen från andra som du har varit med i?

– Den är så mycket större än alla andra upphandlingar jag har varit med om.

SKL Kommentus Inköpscentral, Affärsconcept och SKL har tillsammans lagt ned 3 500 timmar på den här upphandlingen.

– Jag tror aldrig jag kommer att få vara med i en så här stor upphandling igen.

Vad betyder priset för SKL Kommentus?

– Det visar att vi kan vara i framkant och där vill vi ju förstås vara. Det visar väl också att det lönar sig att lägga ned mycket tid på upphandlingarna.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *