Falköpings löfte avgörs i högsta instans

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Falköpings kommun lovade för mycket när avtalsspärren förlängdes. Prövningstillstånd har nu medgivits i högsta instans för att ta reda på vad kommunens löfte verkligen är värt.

Kan en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling skickats ut? Den tvistiga frågan har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat ett av sina fåtaliga prövningstillstånd.

Falköpings kommun upphandlade projektering och utförande av en temalekplats. Tilldelningsbeslut kom den 25 juni i fjol. Lappset ansökte om överprövning, en ansökan som landade hos förvaltningsrätten den 9 juli.

Enligt förvaltningsrättens dom är detta för sent eftersom avtalsspärren löpte ut redan den 5 juli. Det duger inte att Lappset hänvisar till ett e-postmeddelande från kommunen där det bes om ursäkt för att det tagit tid att tillgodose klagande företag med information.

I mejlet förlänger kommunen som plåster på såren avtalsspärren fram till och med den 9 juli. Ändå anses Lappsets ansökan, som samma dag alltså kom till domstolen, ha lämnats in för sent.

Anledningen till detta är att förvaltningsrätten inte ser mejlet med kommunens löfte som ett nytt tilldelningsbeslut. I och med att det inte finns laglig möjlighet att besluta om förlängd spärrtid efter det att tilldelningsbeslut skickats ut avvisas Lappsets ansökan.

Klagande företag menar att mejlet visst ska ses som en ny underrättelse om tilldelningsbeslut. En ny avtalsspärr har därför börjat gälla. Fast varken förvaltningsrätt eller kammarrätt håller med om den tolkningen.

Återstår att se vad högsta instans kommer fram till när det gäller Falköpings fagra löfte.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *