Få anbud: bostadsbolagens dilemma

Peter Granstedt vill ha fler anbud. Foto: Magnus Gotander.

Alla är överens om att det behöver byggas fler bostäder. Problemet är att bostadsbolagens upphandlingar bara lockar enstaka anbud.


Inom bara några månader blir vi tio miljoner och år 2060 kommer Sverige att ha 13 miljoner invånare enligt aktuella SCB-prognoser. Behovet av nya bostäder är uppenbart, men det råder kapacitetsbrist i byggsektorn.

– Det drabbar de allmännyttiga bostadsföretagen som får in oroväckande få anbud när de upphandlar nybyggnadsprojekt, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion vid Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo.

Enligt en undersökning som denna bransch- och intresseorganisationen gjort är det svårt att få in anbud på nya husbyggnadsprojekt. I en enkät har sammanlagt 64 av Sabos medlemsföretag svarat på frågor om hur många anbud de fick vid sina senaste nyproduktionsprojekt.

Tre procent fick inte in ett enda anbud. 27 procent fick ett anbud medan 34 procent av upphandlingarna lockade två anbud.

– Kapacitetsbristen i svensk byggsektor är stor och konkurrensen om arbetskraft och resurser hård.

Förbo är ett allmännyttigt bostadsbolag i Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälvs kommuner. Bolaget har planer på att bygga 1 500 bostäder i de fyra ägarkommunerna. Fast för det senaste projektet på ett fyrtiotal lägenheter inkom bara ett anbud.

– I det läget är det omöjligt att veta om man fått rätt pris, konstaterar vd Peter Granstedt.

Sabo anser att en lösning på problemet kan vara att underlätta för utländska byggföretag att ta sig in på den svenska marknaden.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Få anbud: bostadsbolagens dilemma

  1. Ett sätt för att få in fler anbud är att betala entreprenörerna för deras anbudskostnader. Så görs i en del andra länder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *