Knivsta kommunhus
Tveksamma konsultköp till domstol. Foto: Knivsta kommun.

Dyrt med självförvållad brådska

Konkurrensverket kräver Knivsta kommun på upphandlingsböter. Att kommunen fortsatte anlita direktupphandlad konsult även efter det att övervakande myndighet börjat ställa frågor ses som försvårande.


Knivsta kommun skulle ha sin översiktplan klar under fjolåret. I arbetet, som beskrivs som brådskande, togs konsulthjälp från WSP. Avtalet med konsulten ingicks utan föregående annonsering eftersom kontraktsvärdet enligt den initiala bedömningen skulle hamna under direktupphandlingsgränsen.

I brådskan slarvade kommunen.

Konsultuppdraget utvidgades nämligen efterhand och den samlade kostnaden för arbetet kom att uppgå till drygt 2,5 miljoner kronor. Genom att inte annonsera denna upphandling har Knivsta kommun, enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

– Med annonsering ökar möjligheterna att det bästa avtalet till det bästa priset vinner, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Att det skulle handla om synnerlig brådska avfärdas av Konkurrensverket. Kommunen har själv fattat beslut om tidsplanen för att ta fram planen. Arbetet lär dessutom ha pågått i fyra år innan WSP anlitades.

– När en upphandlande myndighet ska uppfylla vissa mål måste den beakta att processen tar viss tid, poängterar Rikard Jermsten.

Verkets brev till kommunen fick heller inte anlitandet av konsulten att upphöra. Inköpen fortsatte under utredningens gång – något som anses försvårande när övervakande myndighet vänder sig till förvaltningsrätten med krav på 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Boo Östberg, centerpartistiskt kommunalråd, försvarar agerandet för Upsala Nya Tidning:

– Arbetet med översiktsplanen kom inte framåt som planerat och till sist blev läget akut för att den skulle bli klar till årsskiftet, för den statliga bonusen, men framför allt för att det var allmänt brådskande att ersätta den gamla översiktsplanen från 2006.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *