Tunnelarbete
Senare och dyrare enligt Johan Brantmark . Foto: Thomas Henrikson.

Det blir dyrare och senare än beräknat

Förbifart Stockholm kommer att försenas fyra år och bli tio procent dyrare än beräknat. Till delorsakerna hör den uppsagda tunnelentreprenaden på Lovön.

I våras hävde Trafikverket avtalet med bolaget som byggde de tunnlar på Lovön som ska bli en del av E4 Förbifart Stockholm. Efter det att LSAB, som bildats av de båda italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna, fått gå har bara underhållsarbeten skett i dessa tunnlar.

Redan då spekulerades det om förseningar. Det bekräftas nu i Trafikverkets nya tid- och kostnadsanalys för förbifarten. Orsaken till att fördyring och försening är flera händelser som har inträffat sedan byggstart.

Johan Brantmark, projektchef vid Trafikverket, säger att ett antal risker har fallit ut så här fyra år in i byggskedet:

– De främsta orsakerna till att projektet får en förlängd byggtid och en ökad kostnad är de geologiska förutsättningarna i vissa avgränsade avsnitt i berget vi spränger i, samt hävningen av kontraktet och arbetet med tunnlarna på Lovö.

Analysen visar på en tioprocentig kostnadsökning, vilket motsvarar 3,3 miljarder kronor. Bedömningen för dagen är att hela den nya sträckningen inte kan öppnas för trafik år 2026 som planerat, utan först år 2030. Möjligheten att öppna en del av sträckan tidigare utreds.

– Vi ser också i den nya analysen att installationen och testningen av den nya anläggningen kommer att ta längre tid och kosta mer än först beräknat.

För att kunna fortsätta produktionen på bred front behöver en ny entreprenör ta över Lovödelen. Tillfällighetslösningen gick till Veidekke efter ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. I januari hoppas Trafikverket att kunna lämna besked om vilket företag det blir.

E4 Förbifart Stockholm blir 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik. Via sex trafikplatser ska den nya vägen ansluta till det befintliga vägsystemet vid flera europavägar.

Omkring 18 kilometer av den nya vägen går i tunnel. Totalt med huvudtunnel, arbetstunnel och ramptunnel blir det cirka 55 kilometer tunnel. Trafikverket bygger vägen i ett tjugotal större entreprenader.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *