Rikard Jermsten
Korruption är skadligt säger Rikard Jermsten. Foto: Andreas Eklund.

Dags att bygga bort osunt beteende

Var tredje upphandlare har sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten. Enligt Konkurrensverkets färska enkät är problemen tydligast vid bygg- och entreprenadupphandlingar.

Konkurrensverket har genomfört två enkäter för att ta reda på hur leverantörer och offentliga köpare ser på förekomsten av konkurrensbegränsande samarbeten. Det ser särskilt illa ut inom bygg- och anläggningsområdet.

Tre av tio upphandlare som svarat på verkets enkät har sett tecken på konkurrensbegränsande samarbeten. Bygg- och entreprenadupphandlingar är den bransch där det oftast framkommer sådana tecken.

Bland dem som är verksamma inom byggkonsulttjänster, anläggning, byggnadsmaterial och krossverksamhet är svartsynen större än på upphandlarsidan.

Sammantaget tror 49 procent av de cirka 1 200 tillfrågade att det finns karteller inom den egna branschen. Av dessa menar 22 procent att karteller förekommer ofta eller alltid.

Anläggningsbranschen höjer sig över snittet. Där tror 53 procent att det förekommer karteller.

Hälften av de tillfrågade svarar att risken att en kartell ska bli upptäckt är ganska liten eller obefintlig. Fler tror att det förekommer karteller i samband med offentlig upphandling än privat.

Hela 71 procent menar att det förekommer korruption. 29 procent av dem tror dessutom att korruption förekommer ofta eller alltid.

I december publicerade Konkurrensverket en rapport där man redovisade tecken på korruption i var tionde upphandlingsärende som granskas av verket.

– Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Konkurrensverkets enkät, som genomfördes i december, besvarades av 660 upphandlare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *