Södertäljebron
Södertäljebron påverkar upphandlingsrutinerna. Foto: Hans Ekestang.

Broelände ger nya upphandlingsrutiner

Trafikverket skärskådade inte det företag som fick uppdraget att reparera Södertäljebron tillräckligt djupt. Nu utlovar landets största upphandlare förbättrade rutiner.


Södertäljebron har varit ett stort irritationsmoment för trafikanterna under semestermånaden juli. Sedan påkörningen natten till midsommaraftonen leds södergående trafik om med förseningar som följd.

De samhällsekonomiska förlusterna av köerna vid den delvis sönderkörda motorvägsbron utmed pulsådern E4 är betydande. KTH-professorn Jonas Eliasson beräknar dem till cirka två miljoner kronor per dag. Dessutom drar reparationsarbetet ut på tiden.

I samband med att Trafikverket i slutet av juli besiktigade de arbeten som hittills utförts på bärande delar upptäcktes brister. De bedömdes vara så allvarliga att arbetena avbröts och en underleverantör byttes.

Rent upphandlingsmässigt har broeländet också fått bred uppmärksamhet. Svenska Dagbladet avslöjar att Trafikverket anlitat ett företag med oseriös ägare för reparationsarbetet. E-schakt ägs till 49,9 procent av en dömd ekobrottsling som har näringsförbud.

Kritiken mot Trafikverket, landets största upphandlare, för att slussa uppdrag till tvivelaktiga aktörer har varit kraftig. Nu utlovar kommunikationsdirektör Anna Lihr förändrade rutiner för att detta inte ska upprepas:

– Vi kommer att se över regelverket att vid upphandling så att vi tittar på minoritetsägare i bolag där det finns få ägare, säger hon.

Trafikverket kommer på måndag att presenterar en prognos för när Södertäljebron ska vara reparerad och fullt farbar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *