Asfaltsjobb
Nödvändiga beläggningsarbeten. Foto: Mostphotos.

Bra modell till priset av lång väntan

Den långa domstolsprocessen tvingade Skövde att direktupphandla beläggningsarbeten. Kommunen förklarar nu vad som hänt för övervakande myndighet.

Det tog 14 månader för Skövde kommun att lotsa upphandlingen av beläggningsarbeten genom samtliga rättsliga instanser. Trots att Skanska vann upphandlingen överprövade bolaget eftersom den nya utvärderingsmodell som använts i syfte att hindra spekulativ prissättning ogillades.

Skövde, som upphandlat tillsammans med Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm, har i förhand angett mängder och priser, post för post, samt en total anbudssumma. På den skulle anbudsgivarna ange procentuellt påslag eller avdrag.

Skanska anser att man inte kunnat lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud eftersom priserna på enskilda poster inte kunde påverkas. Bolaget bedömer dessutom priserna på flera poster som icke marknadsmässiga.

Även om modellen fått klartecken har Konkurrensverket intresserat sig för upphandlingen. Överprövningen gjorde att Skövde stod utan giltigt avtal och kommunen var tvungen att akut lösa de beläggningsbehov som uppstod.

– Vi valde att i väntan på att överprövningsprocessen skulle bli klar göra direktupphandlingar och det är det som nu har blivit anmält till Konkurrensverket, bekräftar Tommy Klang, upphandlingschef i Skövde kommun.

Nu har kommunen lämnat över de handlingar som övervakande myndighet begärt.

– Vi skickar in en utförlig förklaring till varför vi har gjort som vi har gjort och vad våra beslut grundar sig på. Nu får vi se vad utlåtandet blir.

Varför direktupphandlade ni för cirka 19 miljoner kronor under 2018? Kunde inte jobben vänta?

– Vi hamnade i en ovanligt lång överklagandeprocess och det medförde att fick hitta alternativa lösningar för de beläggningsarbeten som vi ansåg nödvändiga att genomföra, säger Tommy Klang.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *