”Björntjänst att flytta upphandlare”

Det har blivit politik av planerade förändringar i Kristianstads kommuns upphandlingsorganisation. Åhuspartiet protesterar mot att tre entreprenadupphandlare ska föras över från tekniska förvaltningen till kommunledningskontoret.


Det har blåst upp till strid kring hur upphandlingsverksamheten ska organiseras inom Kristianstads kommun. Idag behandlar kommunfullmäktige frågan om en överföring av tre upphandlartjänster från C4 Teknik till kommunledningskontoret som har samordnings- och utvecklingsansvar för upphandlingen i kommunen.

C4 Teknik är den tekniska förvaltning som ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens offentliga rum och byggnader. I uppdraget ingår trafikfrågor samt vatten- och avloppsförsörjning.

Lokala Åhuspartiet uppmanar fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.

Partiet anser bland annat att förberedelserna till förändringen brustit. Bedömningen är också att en organisatorisk arbetsmässig och fysisk flytt av C4 Tekniks upphandlare till en kommuncentral upphandlingsenhet riskerar att bli en björntjänst.

I ett debattinlägg i Kristianstadsbladet poängteras att upphandling av entreprenader kräver annan kompetens och andra kvalifikationer än att handla upp varor och tjänster. En entreprenadupphandlare beskrivs som både motpart och bollplank till entreprenören.

Även om entreprenadupphandlarna blir kvar på C4 Teknik borde ändå ”effektiviserande samordningar, kloka utbyten och samarbeten kunna nås” enligt det protesterande partiet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *