Avfall
Upphandling sänker priset utan att förbättra kvaliteten. Foto: Miguel Riopa.

Billigare men inte lika bra

Billigare, javisst, men inte högre kvalitet. Att upphandla avfallstjänster har enligt en färsk EU-studie inte bara fördelar jämfört med att sköta verksamheten i egen regi.


Konkurrensutsättning ger billigare avfallstjänster än om de utförs i kommunal regi. Fast å andra sidan bedöms egen-regi-alternativet ge högre kvalitet. Detta slås fast i en färsk EU-rapport där avfallshantering i sju länder, bland annat Sverige, skärskådats.

Enligt studien upphandlas avfallstjänster, transport och bearbetning, oftast genom öppet förfarande. I några enstaka procent av de upphandlingar som gjorts under åren 2011 till 2013 har förhandlat förfarande utan föregående annonsering använts.

Från Italien och Spanien finns det exempel på korruption, mutor och annat kriminellt beteende i samband med avfallskontrakt. Även om läget inte är lika allvarligt på våra breddgrader uppmärksammas Sverige på ett mindre hedersamt sätt.

Det noteras att offentligt ägda avfallsbolag i Sverige har utretts för korssubventionering i samband med att samma aktörer svarat för såväl industriavfall som hushållssopor. Konkurrensverket har också utrett, och avskrivit, fall av misstänkt anbudssamarbete.

Enligt EU-studien finns det också exempel på missbruk av in-house-undantaget när det kommer till avfallshämtning. Det betonas att regelbrott påverkar såväl konkurrens som öppenhet inom branschen. Förutom Sverige uppmärksammas även Danmark för detta.

År 2014 producerade varje EU-medborgare 475 kg avfall, vilket är en minskning med tio procent jämfört med år 2002. Av dessa sopor återvinns eller komposteras 44 procent enligt statistiken.

Den europeiska avfallsbranschen är inte direkt liten. Sammanlagt 47 000 företag uppges vara aktiva i processens olika moment.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *