Beskriver fusk som missriktad välvilja

Även om ingen på kommunen verkar ha skott sig polisanmäler Sunne kommun sin upphandling av gräventreprenörer som möjligt mutbrott. Pengar vid sidan av upphandlingen beskrivs som missriktad välvilja.


Medarbetare vid Sunne kommun har trixat med den upphandling av gräventreprenörer som genomfördes år 2015. En överenskommelse om pengar vid sidan av upphandlingen har därefter nåtts med vissa av entreprenörerna.

– Den utredning vi själva genomfört visar att det sannolikt har gått till så här, vilket är helt oacceptabelt, uppger Anders Olsson, verksamhetschef för samhällsbyggnad i Sunne kommun.

Kommunen har anlitat Pwc för en oberoende utredning av vad som hänt. Trots att den ännu inte är klar har kommunchef Berit Westergren lämnat in en polisanmälan.

– Vi tycker att det är viktigt att polisen får utreda om det har skett något brottsligt, säger Anders Olsson.

Ärendet är rubricerat som mutbrott. Polisanmälan har gjorts mot händelsen, inte mot några utpekade personer.

– Det finns inget som tyder på att någon på kommunen har skott sig, det ser ut att handla om missriktad välvilja, säger Anders Olsson.

Från Sunne kommuns sida poängteras att vid-sidan-av-uppgörelsen är avslutad. Nu förbereds en ny upphandling i och med att nuvarande ramavtal löper ut i juni nästa år.

Kommunen kan i dagsläget inte svara på hur många som är inblandade eller vilka belopp det handlar om. Mer information utlovas när den oberoende utredningen är klar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *