Gunilla Roxby Cromvall
Gunilla Roxby Cromvall vägrar fler OPS-projekt. Foto: Kalle Larsson.

”Alltid dyrare än tänkt med OPS”

Åsikterna är delade om den statliga utredning som föreslår fullskaliga OPS-upphandlingar på prov. Vänsterpartiets Gunilla Roxby Cromvall menar exempelvis att det alltid blir dyrare än tänkt.

En statlig utredning föreslår genomförande av minst tre fullskaliga OPS-upphandlingar, alltså infrastrukturprojekt som finansieras med privat kapital. Att döma av remissvaren som nu trillar in hos finansdepartementet är reaktionerna på förslaget blandade.

Riksgälden, som menar att staten alltid lånar billigast, är inte ensam om att andas skepticism. Svensk Kollektivtrafik slår för sin del fast att anslagsfinansiering är att föredra.

Om OPS ändå används behövs det enligt Svensk Kollektivtrafik ett gediget förberedelsearbete och beställarkompetens i termer av resurser, kompetens och långsiktighet. Bakgrunden till den negativa inställningen är att Arlandabanan har missgynnat pendeltågstrafiken till och från landets största flygplats.

Riksrevisionen anser däremot att det kan vara värt att genomföra det förslag som utredningen för fram i syfte att vinna ny kunskap och erfarenhet av OPS-lösningar.

Stockholms läns landstings borgerliga majoritet ställer sig positiv till regeringens delbetänkande. Vänsterpartisterna i landstinget motsätter sig dock alla ytterligare OPS-försök och hänvisar till NKS, Nya Karolinska Solna.

– Återigen är borgarna redo att slarva bort miljardbelopp i skattepengar, säger Gunilla Roxby Cromvall, partiets gruppledare i landstinget.

Hon undrar om det är så här som regeringen tänkt finansiera till exempel Österleden inom Sverigeförhandlingen?

– Historien har lärt oss att OPS-lösningar alltid blir dyrare än tänkt.

Konjunkturinstitutet avstyrker. Detta eftersom riskerna för högre statsfinansiella kostnader väger tyngre än de eventuella effektivitetsvinster som kan uppnås. Enligt Naturvårdsverket kan det finnas miljörisker med alternativ finansiering av infrastrukturprojekt.

Bakom NKS står bland annat Skanska. Företaget tillstyrker förslaget om ett svenskt försöksprogram för OPS-upphandlingar. Transportstyrelsen och VTI är också för.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *