Visselblåsare hade rätt: fick sparken

Andreas Norbrant

Andreas Norbrant avfärdade visselblås. Foto: Drago Prvulovic.

UPPDATERAD Visselblåsarens varningar togs inte på allvar. När Malmö stad missbedömer behovet direktupphandlas rekryteringstjänster på ett felaktigt sätt.


Enligt Andreas Norbrant, tillförordnad stadsdirektör i Malmö stad, är öppenhet kring kommunens verksamheter en självklarhet. Alla ska kunna framföra kritik och påtala allvarliga brister och missförhållanden.

– Här finns en öppenhet för synpunkter och diskussioner och det är självklart att medborgare och medarbetare kan rapportera om oegentligheter och missförhållanden när något i våra verksamheter inte fungerar.

Fast att döma av Sydsvenskans granskning fungerar det inte lika vackert i praktiken. Det finns ett misstänkt samband mellan ett personalutköp och den kritik som vederbörande har riktat mot direktupphandlade rekryteringstjänster.

Enligt tidningen har Malmö stad, utan konkurrensutsättning, i tio års tid tagit hjälp av rekryteringsföretag för att hitta nyckelpersoner. Med en felaktig internutredning som argument avfärdade Andreas Norbrant visselblåsarens farhågor.

Malmö stad poängterar att visselblåsaren har valt att säga upp sig efter en dialog som pågått under lång tid om hur hon har skött sina arbetstider och sin flex:

– Det har ingenting att göra med att hon kritiserat kommunen för att bryta mot upphandlingsreglerna. Tvärtom tar vi gärna emot synpunkter och information när saker inte fungerar riktigt som de ska, det hjälper oss att rätta till felaktigheter i vår verksamhet, säger Carina Tempel, servicedirektör i Malmö stad.

Liselott Nilsson, HR-direktör i Malmö stad, förklarar att externa konsulter används vid rekrytering av flera anledningar:

– Rekrytering är en tidskrävande process. Det är också en stor investering och därför viktigt att processen håller hög kvalité, med bakgrund av detta kan det vid vissa rekryteringar finnas behov av att anlita rekryteringsföretag.

I fjol kostade rekryteringstjänster av exekutiva chefer 659 213 kronor, alltså över direktupphandlingsgränsen. År 2016 var summan 435 000 kronor, 2015 220 000 kronor och 2014 söktes det chefer för 810 000 kronor.

– Personalomsättningen, och därmed behovet av ersättningsrekryteringar, har visat sig vara högre än prognostiserat och det har därför lett till att beloppet för direktupphandling har överskridits.

Hur upphandling av rekryteringskonsulter för exekutiva chefer ska ske framöver kommer därför nu ses över.

Anställda i Malmö stad kan inte anonymt lämna tips om möjliga oegentligheter. Sådana visselblåsarfunktioner finns vid en rad myndigheter, kommuner samt landsting/regioner såsom till exempel Göteborgs stad och Region Skåne.

UPPDATERAD 2018-02-22 kl 12:45: Malmö stad förnekar samband mellan personalärende och visselblåsartips om otillåten direktupphandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Visselblåsare hade rätt: fick sparken

  1. Det gick med visselblåsaren som det brukar göra, därav värdet med en anonym visselblåsarfunktion. Hon borde ha ringt konkurrensverket direkt.

  2. Vad jag kan utläsa av artikeln så sade visselblåsaren uppsig och fick alltså inte sparken. Även om vi inte vet vad som hänt utan måste fylla ut med egna spekulationer så har ju ändå det här ett nyhetsvärde, men rubriksättnin ska väl ändå återspegla kända faktum?

    1. Jakob,

      Ord står mot ord kring betydelsen av visselblåset. Utan att ha full insikt i alla detaljer verkar det handla om avgång mot nio månadslöner. Uppsägning eller sparken? Ja, det kan absolut diskuteras.

      //Per på Inköpsrådet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *