Karlstad CCC
Karlstad CCC. Foto: Martin S Götenstedt.

Vill verkligen stötta med miljoner

Karlstads kommun kan enligt kammarrätten inte miljonstötta stadens kongressanläggning. Fast kommunen ger inte upp, utan vädjar om prövningstillstånd i högsta instans.

Kultur- och kongressanläggningen Karlstad CCC har skakig ekonomi. Därför har Karlstads kommun, som tillsammans med näringslivet deläger bolaget som driver anläggningen, velat stötta verksamheten.

För två år sedan beslutade kommunfullmäktige att lämna ett villkorat aktieägartillskott på högst cirka 1,5 miljoner till Visit Karlstad. Dessutom utlovades ett årligt driftstöd på tre miljoner kronor fram till år 2020. Syftet var att räta upp bolagets ekonomi.

Privata aktörer som också erbjuder platser för möten och nöje samt relaterade tjänster klagade på miljonstödet. Åsikten är att konkurrensen snedvrids. I kritiken ingår också att kommunen gynnat anläggningen genom att inte hedra rangordningen i sitt upphandlade konferensramavtal.

Förvaltningsrätten accepterade stödet, men ärendet drevs vidare till kammarrätten. I oktober i år slogs fast att det strider mot lagen om offentlig upphandling. I kammarrättens dom redovisas ett antal omständigheter, bland annat att företaget drivs i vinstintresse, som talar för att kommunens ekonomiska tillskott inte är ett rent bidrag.

Nu hoppas Karlstads kommun att Högsta förvaltningsdomstolen ska bevilja prövningstillstånd. Av det inskickade kompletterande yttrandet anses bland annat att vägledning behövs eftersom ett stort antal kommuner har denna typ av verksamhet i delägda bolag.

– Vi tycker det är viktigt att få klarhet i det här, säger Lars Sätterberg, ekonomidirektör vid Karlstads kommun, till Värmlands Folkblad.

Argumentationen är att Karlstad CCC och Visit Karlstad är en kommunal angelägenhet. Syftet är att öka regionens attraktionskraft inom besöksnäringen, att marknadsföra regionen som besöksmål och erbjuda stora kongresser, konferenser och evenemang.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *