”Vi har tyvärr inte haft koll”

Susanne Norberg

Besvärande brist enligt Susanne Norberg. Foto: Falu kommun.

Någon vänskapskorruption har inte förekommit. Däremot synliggjorde visselblåsartipset till Falu kommun dåliga rutiner som inte varnar när många enheter direktupphandlar från samma leverantör.

Enligt en visselblåsare kan en av Falu kommuns chefer ha gjort sig skyldig till vänskapskorruption. Tipset handlade om otillåtna direktupphandlingar under en följd av år och för flera miljoner kronor.

Den granskning som gjorts av KPMG friar chefen. Revisorerna kan inte hitta belägg för en otillbörlig vänskapsrelation eller gynnandesituation mellan den anmälde chefen och företagaren.

Fast under utredningens gång har det framkommit andra tveksamheter. Chefer på olika nivåer har inte hanterat tjänsteköp enligt lagen och kommunens interna regelverk.

Företagaren har enligt KPMG fått flera uppdrag utan formell upphandling. Värdet på köpta tjänster uppgår enligt granskningen till cirka 2,7 miljoner kronor.

– Sådana här signaler måste vi ta på allra största allvar, för självklart är det besvärande när vi brister i våra rutiner eller om vi inte har tillräckliga rutiner för att kunna göra rätt, säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Susanne Norberg.

Anledningen till att direktupphandlingsgränsen passerats är att ett stort antal förvaltningar och personer har köpt tjänster av företagarens bolag.

– I det här fallet så har vi tyvärr inte haft koll, erkänner ekonomichefen Kjell Nyström.

Förvaltningarna har var för sig köpt tjänster, vilket de har rätt till, men ur ett upphandlingsperspektiv är det kommunens samlade inköp som räknas.

– Det här är ett systemfel och vi behöver utöka arbetet att se över samordningen mellan förvaltningarna av upphandlingar och upphandlingsprocessen.

Nu införs en kommungemensam avtalsdatabas där samtliga Falu kommuns avtal ska finnas istället för, som idag, hos respektive förvaltning. Sedan i höstas finns även en rutin där det signaleras när en leverantör börjar närma sig övre gränsen för direktupphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “”Vi har tyvärr inte haft koll”

  1. Lite märkligt att man skriver att Falu kommun inför en rutin som signalerar när en leverantör närmar sig gränsen för direktupphandling. Det är naturligtvis bättre än inget, men gränsen för direktupphandling gäller ju per sortimentsområde, som ju kan tillhandahållas av flera olika leverantörer. Utmaningen är att införa gemensamma rutiner och system som hanterar det!

  2. Jag håller med ovanstående, det borde framgå av artikeln att direktupphandlingsvärdet såklart inte beräknas per leverantör utan för alla varor och tjänster av samma slag som en UM köper – oavsett leverantör.

Lämna ett svar till Sofie Arebom Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *