Dan Sjöblom
Dan Sjöblom kritiserar Fagersta och NVK. Foto: Håkan Flank.

Växelvisa avtal med pensionär sågas

Fagersta kommun och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund trodde de hade hittat ett sätt att slippa konkurrensutsättning. Upplägget med flera växelvisa avtal på belopp under direktupphandlingsgränsen döms ut som otillåtet.


Efter det att förbundschefen för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund gått i pension engagerades han både av kommun och av förbund. Först på heltid, men efter hand allt mer.

Under perioden 2010 till 2014 tecknades fyra likalydande, växelvisa avtal med den tidigare chefstjänstemannens bolag Alnitec. Den sammanlagda kostnaden uppgår till cirka 21, miljoner kronor.

Avtalen var utformade så att de skulle upphöra att gälla då den vid varje tidpunkt gällande gränsen för direktupphandling uppnåtts. Konkurrensverket ogillar denna uppdelning av uppdraget i mindre delar för att slippa konkurrensutsättning.

– Att dela upp inköp för att kringgå regelverket är självklart inte tillåtet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Hur skulle konsultbehovet ha tillgodosetts?

– Konsulttjänsterna skulle ha annonserats så att alla potentiella leverantörer fått chansen att lägga anbud.

Skatteverket har också invändningar mot upplägget. Eftersom förbundschefen utförde samma arbetsuppgifter som konsult ska konsultarvodet beskattas som lön, vilket får betydande ekonomiska konsekvenser för såväl uppdragsgivare som uppdragstagare.

Till Sveriges Radio P4 Västmanland säger skatteinformatör Lena Allthin:

– Vi har i utredningen sett fakturor som har makulerats och sedan delats upp på NVK och Fagersta kommun.

Utöver kritiken kommer Konkurrensverket inte att agera. Fristen för ansökan om upphandlingsskadeavgift har löpt ut.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *