Uppsala kommun sparkar ut Ecenea

Susanne Afzelius

Susanne Afzelius avslutar med Ecenea. Foto: Uppsala kommun.

Uppsala säger upp avropsavtalet med ett av Eceneas bolag. Kommunen ser allvarligt på att Skatteverkets revision av företaget resulterade i ett omprövningsbeslut med skattetillägg.

I syfte att säkra leverantörernas seriositet har Uppsala kommun bett Skatteverket att undersöka om 514 angivna leverantörer fått omprövningsbeslut med skattetillägg. Att hämta in omprövningsbeslut är inget ovanligt sätt att bedöma företag, men denna typ av skattekontroll har förmodligen aldrig tidigare skett i denna skala.

Omprövningsbeslut fattas efter genomförd revision om det anses finnas felaktigheter i ett företags bokföring och redovisning.

Susanne Afzelius, inköpschef vid Uppsala kommun, berättar att kontrollen har tagit en hel del tid. Fast i och med att det har framkommit uppgifter som en vanlig kontroll av leverantörer inte ger rekommenderar hon metoden:

– För oss är det viktigt att vi gör affärer med leverantörer som sköter sig på samma sätt som att vi ska vara seriösa affärspartners, därför tycker vi att det är värt jobbet.

Granskningen har resulterat i ett uppsagt avropsavtal – med ett av upphandlingskonsulten Eceneas bolag. Ett tjugotal leverantörer sätts samtidigt under specialgranskning.

Skatteverket höjer i sitt omprövningsbeslut för 2015, som fattades i juli i fjol, Eceneabolagets avgiftsunderlag med 383 000 kronor. Skatteverket ifrågasätter ersättning för kontor hemma hos företagets ägare.

Ägaren bedöms också ha låtit bolaget stå för personliga levnadskostnader. Skatteverket anser exempelvis att flyg och hotell i samband med en SOI-konferens är en personlig levnadskostnad.

Susanne Afzelius poängterar att avtalet med Ecenea inte är hävt, utan uppsagt:

– Vi har en klausul som tillåter att vi kan göra detta.

Uppsägningen beskrivs av Daniel Lindgren, vd för AB Ecenea, som oproportionerlig och i strid med LOU. Åsikten är att kommunens agerande i förlängningen riskerar att skapa ytterligare skada för Ecenea, något han tycker är både orättvist och felaktigt.

– På samma sätt som Skatteverkets revision lyder under sekretess bör också Uppsala kommun agera mycket försiktigt med information som kan vara skadlig och feltolkas.

Daniel Lindgren betonar att Ecenea strävar efter att följa alla regler. När det kommer till de konkreta fel som Skatteverket uppmärksammat bekräftar han några fall av okunskap och att man på grund av bristande rådgivning från dem som sköter bolagets ekonomi agerat felaktigt.

– Vårt uppsåt har alltid varit att göra rätt och i de fall vi har gjort fel har vi korrigerat det.

Han berättar att rutinerna i hela Eceneakoncernen styrts upp som en följd av detta med bland annat byte av redovisningsbyrå.

– Dock tycker vi att det är besynnerligt att Uppsala kommun uppmärksammar redan rättade småfel som skett för två-tre år sedan och lägger det till grund för att avsluta sin avtalsrelation med oss.

När det kommer till bland annat kontorsplatserna är åsikten att Skatteverket gjort en orimlig bedömning:

– Vi avser att i vissa delar överklaga Skatteverkets beslut, eftersom vi bedömer att vi följt regelverket, och tror oss ha god chans att vinna en rättslig prövning.

Skatteverket flaggade för sammanlagt 83 av 514 leverantörer till Uppsala kommun. Var antalet företag med omprövningsbeslut större eller mindre än förväntat?

– Det var svårt att på förhand ha en uppfattning om antalet, men vi förvånas över att det inte bara är företag i ”riskbranscher” som fått omprövningsbeslut med skattetillägg, summerar Susanne Afzelius.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Uppsala kommun sparkar ut Ecenea

  1. Om Skatteverket anser att flyg och hotell i samband med en konferens är en personlig levnadskostnad, då borde väl i stort sett alla privata bolsg såsom kommuner, stat etc också granskas. Då jag vet att inom alla organisationer så är det med stor sannolikhet att samtliga skickat någon på en konferens och den som åkt knappast har betalat resa/boende ur egen ficka!

    1. Tror inte att det är hela sanningen. Måste vara information som snedvridits. Skatteverket gör vad jag uppfattat grundliga undersökningar innan de fattar ett beslut.

  2. Hej,

    Skatteverket vill i sitt omprövningsbeslut att företagsledaren privat ska stå för sina kostnader för flyg och hotell i samband med SOI-konferensen 2015 i Helsingborg. Motiveringen är att verifikationer/underlag för dessa utgifter brister eller saknas.

    //Per på Inköpsrådet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *