Uppsala agerar närmast vilseledande

Uppsala fick bakläxa för orimliga krav vid upphandlingen av gräsklippning. På detta gjorde kommunen en otillåten direktupphandling som nu ser ut att bli dyrbar.

Uppsalas gräsklippningsentreprenad har utvecklats till en långdragen rättsprocess där kommunens agerande knappast imponerar. Maskinringen Storvreta och DN Trädgård & Markskötsel vann upphandlingen som genomfördes år 2015.

Bröderna Petterson lämnade inte in något anbud eftersom kvalificeringskraven var så pass högt ställda. Istället överklagades tilldelningen med oproportionerliga krav som grund.

Förvaltningsrätten höll med och slog fast att upphandlingen skulle göras om. Detta fick kommunen att under 2015 hyra in gräsklippningsmaskiner, utan förare, för över sex miljoner kronor.

Bröderna Petterson gick till tingsrätten med skadeståndskrav på cirka fem miljoner kronor. Åsikten var att det handlat om en otillåten direktupphandling och att de lidit skada genom att inte i konkurrens få tävla om uppdraget.

Kommunen håller inte med. Det argumenteras bland annat för att Bröderna Petterson borde ha agerat tidigare i processen genom att begära prövning av avtalens giltighet.

Fast frågan är hur detta skulle ha gått till? På en direkt fråga om kommunen genomförde otillåten direktupphandling av gräsklippningsentreprenad var svaret nej och att klippet skedde i egen regi. Detta besked förklarar kommunen under rättsprocessen med att frågan inte specifikt gällde ”hyra av gräsklippningsutrustning”.

Uppsala kommun menar att motparten inte visat att de gått miste om kontraktet på grund av upphandlingsfelet. Enligt domen har Bröderna Petterson dock gjort sannolikt att de skulle ha lämnat anbud i en korrekt genomförd upphandling och att detta anbud hade haft realistisk möjlighet att nå framgång.

Efter att ha vägt samman timpriser med mera slår tingsrätten fast att kommunen ska betala en miljon kronor i skadestånd. I och med att det ligger långt under yrkat belopp får Bröderna Petterson stå för sina egna rättegångskostnader.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Det noteras att kommunens förnekande om att den agerat i strid med upphandlingslagstiftningen framstår som närmast vilseledande.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *