Upphandlingskonsulter till lågpris

Upphandlingskonsulterna har bjudit under varandra för att få ramavtal med Stockholms stad. Vinnande anbudsgivare erbjuder konsulter för en bra bit under 700 kronor i timmen.

Efter ett rejält prisrace tappar Affärsconcept uppdrag för Stockholms stad. Står sig tilldelningsbeslutet blir Colligio stor leverantör av upphandlingskonsulttjänster till kommunen.

Inom kompetensområdet tjänster ligger Colligios vinnande anbud på 4 248 kronor. I det ”paketet” ingår sex konsulttimmar och en assistenttimme, vilket innebär en konsultkostnad på långt under 700 kronor.

Stockholm stads serviceförvaltning, som agerar intern konsult, debiterar jämförelsevis 860 kronor per timme – som avser självkostnad utan vinst.

Inom fastighetsanknutna tjänster rankas Colligio etta med ett ”korgpris” 4 392 kronor. Här låg högsta anbudet på 6 350 kronor. SPN tog IT-avtalets förstaplats med 4 432 kronor (högsta anbud var 7 478 kronor).

Det handlar inte om juniora konsulter. Kommunen efterfrågar hjälp med stöd, utbildning och rådgivning i upphandlingsfrågor samt genomförande av upphandlingar eller delar därav. Inhyrd personal ska kunna bidra i frågor rörande utveckling av strategier i upphandlingsfrågor, strategiska utredningar eller uppföljning av avtal/ramavtal.

Hur är då prisnivån i detta avtal jämfört med det tidigare? Enligt Stefan Tengbom, upphandlare vid Stockholms stad, har någon djupare analys inte gjorts:

– Efter en preliminär och högst översiktlig bedömning är dock min egen uppfattning att priserna inom de flesta anbudsområdena är ungefär desamma, eller något lägre, än i nu gällande avtal.

Under 2015 avropade nämnderna inom Stockholms stad upphandlingskonsultinsatser för ungefär åtta miljoner kronor. Därtill kommer de kommunala bolagens behov.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Upphandlingskonsulter till lågpris

  1. Stefan verkar ha dålig koll. Denna prisnivå är mycket lägre än det överpris som betalats till AC de senaste fyra åren. Grattis till Stockholm och Colligio.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *