Upphandlingskonsulter, se hitåt

Dags för landets upphandlingskonsulter att vässa pennorna! Region Skåne går tillsammans med Folktandvården Skåne ut i en upphandling som är värd cirka 18 miljoner kronor.

Region Skåne och Folktandvården Skåne upphandlar tillsammans upphandlingsstöd och upphandlingskonsulter. Ansökningsinbjudan för ett dynamiskt inköpssystem, DIS, har just publicerats.

Sarah Strandell är ansvarig upphandlare. Hon är kategoriledare på enheten för verksamhetsstödjande inköp inom Koncerninköp vid Region Skåne och ser i DIS fördelar för exempelvis nyetablerade företag:

– Vi välkomnar nya företag som kan komma att bildas under DIS:ets giltighetstid och som inte haft möjlighet att bli del av ett ramavtal som görs en gång vart fjärde år.

Dessutom underlättar dynamiska inköpssystem för mindre aktörer.

– Regionen kan behöva den spetskompetens som mindre/enmansföretag ofta har specialiserat sig på.

Upphandlingen är indelad i fyra delområden där anbudsgivare kommer kvalificeras in per offererat område. Det handlar om fastighetsrelaterade upphandlingar samt upphandlingsstöd för varor och tjänster, IT och medicinsk teknik samt kollektivtrafikrelaterade upphandlingar.

Det poängteras att uppdrag kan variera i komplexitet och storlek. I vilka situationer räknar ni med att behöva konsulthjälp?

– Det är framförallt vid arbetstoppar som Koncerninköp på Region Skåne kan komma att använda upphandlingskonsulter. Det blir mer och mer fokus generellt för upphandlande myndigheter att göra rätt och upphandla enligt lagstiftningen.

Inköpsrådet har i flera nyliga artiklar beskrivit strategisk prissättning av just upphandlingskonsulter. Sarah Strandell noterar att priserna i ett DIS inte sätts vid kvalificering, utan först vid avrop:

– I och med att priserna sätts vid det specifika avropet har leverantörer inget större incitament att lägga ett onormalt lågt pris. Det finns heller inte olika prisposter som skulle kunna leda till strategisk prissättning, utan det är ett timpris som gäller.

Sista ansökningsdag är den 22 september. Det är möjligt att ansöka om att delta på ett eller fler delområden. Efter kvalificering kommer anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven att gå vidare till nästa steg som är anbudsinbjudan.

Avtalstiden är åtta år. Upphandlingens uppskattade värde beräknas till sammanlagt cirka 18 miljoner kronor under denna tidsperiod.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *