Hans Peters
Hans Peters försvarar valet av konkurrenspräglad dialog. Foto: Håkan Lindgren.

Upphandling tog tusen arbetstimmar

Trots tusen nedplöjda arbetstimmar gav Nackas upphandling inte önskad förnyelse. I en utvärdering föreslås en annan modell än konkurrenspräglad dialog för nästa upphandling.

Kommentus metodhandboken

Nacka kommuns upphandling av driften av de kommunala biblioteken år 2011 väckte både intresse och ilska. Fast den utvärdering som gjorts av Public Partners ger vid handen att många av de mål som sattes upp aldrig nåddes.

Eftersträvad förnyelse och mångfald genom nya aktörer uteblev. Det står också klart att upphandlingen krävde stora resurser, både från kommunens sida och från de entreprenörer som tävlade om uppdragen.

Kommunens arbetsgrupp bestod av fem personer och de lade sammanlagt tusen arbetstimmar på upphandlingen. Ett av de företag som budade bedömer sin egen insats till två tusen timmar.

Det upphandlingsförfarande som valdes var konkurrenspräglad dialog, en upphandlingsmetod som är både ovanlig och tidsödande. Arbetsinsatsens storlek förstärktes av att flera anbudsgivare hade ringa erfarenhet av upphandling.

Mattias Qvarsell, socialdemokratisk förste vice ordförande i kulturnämnden, ser upphandlingen som ett stort slöseri:

– Riskerna vid upphandling av bibliotek har inte alls analyserats eller belysts tillräckligt av den borgerliga majoriteten.

I en intervju med Nacka Värmdö Posten försvaras upphandlingen av det centerpartistiska kommunalrådet Hans Peters. Det var första gången i landet som bibliotek upphandlades. Dessutom var konkurrenspräglad dialog nytt för både kommunens medarbetare och anbudslämnare.

Public Partners dömer ut valet av konkurrenspräglad dialog. Upphandlingsmodellen hade inte avsedd effekt – och då särskilt inte i förhållande till den tidsåtgång den innebar. Inför eventuell kommande upphandling är rådet att se över modellvalet.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *