Ronneby
Gör polisanmälan i alla fall. Foto: Ronneby kommun.

Upphandling hamnar på polisens bord

De upphandlingar som kommunrevisorerna i Ronneby flaggat för blir ett ärende för polisen i alla fall. Detta trots att politikerna i kommunens utbildningsnämnd tvekat över nyttan med en anmälan.


Ronneby kommuns revisorer pekade i augusti månad på möjligt förmögenhetsbrott sedan det uppdagats att en skolledare på Gymnasieskolan Knut Hahn köpt konsulttjänster utan regelrätt upphandling. Beloppet uppgår till 3,7 miljoner kronor räknat på tre år.

Politikerna i utbildningsnämnden ansåg, till skillnad från revisorerna, att det inte var nödvändigt att polisanmäla saken. Fakturerade belopp bedömdes som rimliga samtidigt som det sågs som tveksamt om polisen verkligen skulle vidta åtgärder på anmälan.

Nu har kommunen i alla fall lämnat in en polisanmälan. En fördjupad utredning visar på sådana brister att detta bedömdes nödvändigt. Kommunen är mycket tystlåten när det kommer till detaljer, något som väckt kritik, men det verkar som om anmälan avser en annan enhet.

Jan-Anders Palmqvist, ordförande i kommunrevisionen, säger till SVT Nyheter Blekinge:

– Det som kommit fram är mycket allvarligare än att inte följa lagen om offentlig upphandling.

Enligt upprättad anmälan har Ronneby kommun anledning att anta att brott är begånget där åtminstone kommunen är målsägande. Företrädare för Ronneby kommun har på oriktiga grunder ingått avtal med lokala näringsidkare. Det finns anledning att anta att tillvägagångssätten har skett på sådant vis att enskilda personer kan ha gynnats på ett otillbörligt sätt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *