Upphandling gör alla till vinnare

Irén Lejegren

Irén Lejegren. Foto: Region Örebro län.

Region Örebro län har hittat en fungerande modell för att genomföra upphandlingar där social hänsyn tas. I höstas upphandlades cykelservice och nu senast bilunderhåll.

I fjol höstas genomförde Region Örebro län sin första upphandling byggd på social hänsyn. Sedan den 1 september servas och repareras regionens tjänstecyklar av Cykelreturen som är ett arbetsintegrerande socialt företag med huvudsyfte är att skapa arbete.

Bengt Storbacka, socialdemokratisk ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideell sektor, såg då detta avtal som ett bra exempel på hur regionen kan arbeta för ett hållbart och inkluderande samhälle.

– Nu kommer vi att gå igenom våra upphandlingar för att hitta fler områden där föreningsliv och den ideella sektorn kan utföra tjänster och skriva avtal med regionen.

Så blev det och nu, ett år senare, presenteras nästa upphandling där sociala hänsyn varit vägledande. Det handlar om tvättning och tankning av Region Örebro läns bilpoolsbilar.

Samhall ska från den 1 september sköta bilarna vid Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Reform kammar hem samma uppdrag för bilarna vid regionkansliet på Eklundavägen i Örebro.

– Det här var andra gången vi genomförde sociala upphandlingar inom Region Örebro län, och nu när vi har hittat ett väl fungerande system för detta kommer vi att fortsätta att göra sociala upphandlingar inom områden som vi bedömer lämpliga, säger Irén Lejegren, ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

När Region Örebro län gör en social upphandling tas hänsyn till fler aspekter än bara pris och kvalitet. Avtalen säkrar också att personer med till exempel funktionsvariationer, som har svårt att hitta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, får en meningsfull sysselsättning.

– Jag tycker det här är jättebra, och när det kommer till social upphandling är alla parter vinnare, säger Irén Lejegren.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *