Upphandling ger mer i plånboken

Sänkta fondavgifter och en bättre modell för utbetalningar. Collectums upphandling av pensionsförvaltning ger privatanställda tjänstemän mer i plånboken varje månad.


Tjänstepensionsföretaget Collectum har, för fjärde gången, upphandlat förvaltare av tjänstepensionen ITP. Uppdraget genomförs på uppdrag av 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän.

Fem bolag inom traditionell pensionsförsäkring har valts ut: Alecta (även för de sparare som inte gör något aktivt val), AMF, Folksam, SEB och Skandia. På fondförsäkringsområdet kommer det att gå att välja mellan Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.

– Resultatet av upphandlingen möjliggör mesta möjliga pension för nästan två miljoner tjänstemän, säger Gunnar Ölundh, vd på Collectum.

I de tre tidigare upphandlingarna har fokus legat på låga avgifter och möjligheten till hög avkastning. Det har bland annat inneburit att avgifterna pressats ned till långt under hälften av vad de var tidigare.

– Den här gången har vi också tagit ett steg till och fokuserat ytterligare på utbetalning, där vi ser att månadsutbetalningarna kan bli mer än tusen kronor högre för den som har ITP jämfört med den öppna marknaden, säger Gunnar Ölundh.

Intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i september i fjol till samtliga försäkringsbolag med tillstånd från Finansinspektionens att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Sju bolag inom traditionell pensionsförsäkring och tio bolag inom fondförsäkringsområdet lämnade i november in sina offerter. Arbetet med utvärderingen av offerterna har pågått mellan november och mars.

Från den 1 oktober kan den som vill själv välja bolag och fonder bland det nya upphandlade utbudet. Den som idag har ett försäkringsbolag som inte är med längre i det upphandlade utbudet har möjlighet att behålla sitt tidigare val.

Collectum agerar på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna skedde år 2007, 2010 och 2013.

De nya avtalen gäller till och med den sista september 2023.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *