Katt
Upphandling av hem på gång. Foto: Per Eriksson.

Upphandlare hittar hem till katten

Länsstyrelserna tar i sommar över polisens uppgifter kring omhändertagna djur. För det upphandlas nu djurhem, uppstallning och transporter över hela landet.


Idag ansvarar polisen för allt det praktiska när djur som överges eller far illa behöver omhändertas. Från och med 1 juni blir det ändring på den saken. Som ett led i renodlingen av polisens verksamhet övergår denna arbetsuppgift till länsstyrelserna.

I och med att länsstyrelserna därmed kommer att behöva anlita djurhem och transportörer landet runt inleds nu upphandling av dessa tjänster.

– Vi siktar på att upphandla djurhem för hundar, katter, små sällskapsdjur och udda djurslag, hästar och lantbruksdjur, säger Hillevi Upmanis, djurskyddskontrollant och projektledare för övertagandet vid Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Rent praktiskt ska djurhemmen hjälpa till med att lämna tillbaka djur till ägaren, sälja djuren eller ta dem till en veterinär för undersökning eller avlivning.

– Vi handlägger ofta kattärenden och det kan ibland handla om stora grupper av katter som omhändertas.

För att få hysa omhändertagna djur krävs tillstånd samt f-skatteregistrering. Även transport av djur (lantbruksdjur, hästar, sällskapsdjur) kommer att upphandlas och för att få utföra det krävs bland annat transportörstillstånd.

– Grundkraven är att djurhemmet har tillstånd enligt djurskyddslagen för respektive djurslag och att aktuell lagstiftning följs, betonar Maria Leclercq, enhetschef för länsveterinärenheten vid Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna meddelar att det även kan bli aktuellt med upphandling av veterinärer.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *