Rikard Jermsten
Rikard Jermsten tycker att sakkunskap är värd att lyssna till. Foto: Konkurrensverket.

Universitet körde över sakkunskapen

Trots upphandlingssamordnarens varningar direktupphandlade Örebro universitet konsulttjänster. Konkurrensverket tycker att det felaktiga beslutet är värt 150 000 kronor i böter.


Konkurrensverket vill att Örebro universitet ska betala 150 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Övervakande myndighet anser att det har gjorts en otillåten direktupphandling av konsulttjänster från Effect Management.

Som skäl för att undanta upphandlingen från annonsering anger universitetsledningen synnerlig brådska samt att företaget hade unik kompetens. Fast innan beslutet togs om avtalet hade universitetets upphandlingssamordnare informerat om att affären troligen inte var undantagen från annonseringskravet.

Att universitetet inte tog hänsyn till detta goda råd är, enligt Konkurrensverket, en försvårande omständighet. Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket:

– Att inte lyssna på den egna upphandlingskompetensen är allvarligt och öppnar för överträdelser av upphandlingsreglerna.

Enligt verkets bedömning skulle upphandlingen ha annonserats så att fler möjliga leverantörer skulle ha fått chans att lämna anbud.

– När kontrakt tilldelas utan annonsering och konkurrensutsättning vet vi inte om det är det bästa avtalet, och det med det mest fördelaktiga priset, som vinner.

Örebro universitets köp av konsulttjänster för utvecklings- och ledningsarbete skedde i fjol våras. Det handlar om två avtal som tillsammans är värda cirka 1,8 miljoner kronor.

– Det är viktigt att alla offentligt kontrollerade organ följer upphandlingsreglerna. Det gäller såväl statliga som kommunala myndigheter. Då ökar möjligheterna för bra offentliga inköp, samtidigt som risken för korruption minskar, summerar Rikard Jermsten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *