Udda upphandling: blåmusslor

Om några dagar öppnar en annorlunda upphandling. Även om Sveriges lantbruksuniversitet vill ha anbud på odling och skörd av blåmusslor i Östersjön ratas själva musslorna.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, står i startgroparna för en annorlunda upphandling. Det som kommer att efterfrågas när upphandlingen annonseras den 14 januari är odling och skörd av blåmusslor i Östersjön.

Upphandlingen är ett led i det EU-finansierade projektet Nutritrade. Syftet är att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön. I och med att musslor tar upp kväve och fosfor från vattnet är förhoppningen att kunna minska övergödningen.

SLU poängterar att upphandlingen endast rör själva ekosystemtjänsten, alltså upptag av kväve och fosfor genom skördeersättningen. Odlaren kommer att behålla äganderätten till de blåmusslor som ska göra jobbet.

Det noteras att det i dagsläget inte finns någon kommersiell marknad för musslor från Östersjön. Musselmjöl kan dock användas som foder åt bland annat odlad fisk och värphöns.

Upphandlingen annonseras den 14 januari 2016 i Tendsign. Sista dag för att lämna anbud är den 23 februari.

För att kasta mer ljus över en inte helt vanlig upphandling anordnas ett informationsmöte hos SLU på Ultuna i Uppsala den 25 januari.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *