Två vinnare av SL-reklamen

Henrik Palmér

Henrik Palmér gläds över högre garantinivåer. Foto: Andreas Lundberg.

Clear Channel och Wall Street Media kammar hem reklamförsäljningen i SL-trafiken. JC Decaux går lottlöst ur denna upphandling.


Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har upphandlat partner för reklamförsäljningen i SL-trafiken. Från januari 2017 kommer Clear Channel och Wall Street Media att dela på uppdraget.

Clear Channel vinner avtalen för spårtrafik och bussväderskydd. I spårtrafik ingår reklam på stationer samt på samt ombord tunnelbane- och pendeltåg.

Försäljningen av reklamytor utanpå och ombord på bussar kommer Wall Street Media att sköta. Detta företag lade ett bättre bud än Clear Channel på detta område.

– De entreprenörer som fått avtalen är de som kunnat erbjuda den högsta garanterade intäkten för respektive avtalsområde, förklarar Henrik Palmér, chef för sektion Intäkter på trafikförvaltningen.

Ersättningen till trafikförvaltningen utgörs till 70 procent av nettointäkterna från reklamförsäljningen, som lägst ett visst angivet garantibelopp per år.

– Slår man ihop garantibeloppen i de vinnande anbuden ligger de på nivåer som är 50 procent högre än i dag.

I flera av de nya avtalen är det reklamentreprenörerna själva som ska utforska och investera i nya typer av reklamytor, som till exempel digitala skärmar.

Avtalen sträcker sig över fem år med en möjlighet till förlängning med som mest fyra år. Mot bakgrund av att tidigare avtal omsatt cirka 250 miljoner kronor kan försäljningsintäkterna summeras till över två miljarder kronor.

JC Decaux går lottlöst ur SL-upphandlingen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *