Svenska staten väljer dansk bank

Danske Bank vann Riksgäldens gillande. Banken kommer att stå för de flesta svenska myndigheters betalningar och valutahantering framöver.


Tilldelningsbeslutet i ramavtalsupphandlingen av betalningstjänster för statliga myndigheter är klart. Danske Bank slog sina svenska kolleger.

Myndigheter med färre än 100 000 transaktioner per år ska anlita Danske Bank. Vid större volymer görs förnyad konkurrensutsättning och där har Danske Bank konkurrens av Nordea och Swedbank.

– Flera av lösningarna vi erbjuder de svenska myndigheterna har vi utvecklat tillsammans med våra kunder, säger Johan Wennerberg, chef för cash management vid Danske Bank i Sverige.

Till nyheterna i avtalet hör att alla betalningar i utländsk valuta utanför tjänstepaketet ska göras via en valutabank. Det innebär en effektivare likviditetshantering. Med en centraliserad likviditetshantering i valuta kan staten och myndigheterna spara pengar genom effektivare valutaväxlingar och nettning av myndigheternas valutaflöden.

Avtalet omfattar betalningar och valutahantering för samtliga Sveriges 225 myndigheter. Avrop kan ske från och med den 1 augusti i år, även om leverans av tjänsterna börjar först efter den 1 april 2017.

Ramavtalets giltighetstid är fyra år. Riksgälden har möjlighet att förlänga det med ytterligare ett plus ett år.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *