Svårt att göra undantag för ensamrätt

Per Eklund är kritisk. Foto: DNV.

Många direktupphandlingar förklaras med ensamrätt eller tekniska skäl. Per Eklund poängterar att undantaget bara gäller om leverantören är ensam inom hela EU.


Kommunfastigheter i Eskilstuna har under lång tid köpt produkter och tjänster för fettavskiljning från företaget Bioteria Technologies. Efter att de ursprungligt upphandlade avtal löpte ut 2008 har företaget fortsatt att anlitas utan ny konkurrensutsättning.

Inköpen som gjorts efter år 2011 har av Konkurrenskommissionen har beräknats till över 17 miljoner kronor. När konkurrenten Rensa ifrågasatte detta i domstol menade det kommunägda fastighetsbolaget att det är endast det anlitade företaget som kan utföra de aktuella tjänsterna eftersom företaget har patent på ett visst lösningsmedel.

Konkurrenskommissionen, som är en expertgrupp inom tankesmedjan Den Nya Välfärden, hävdar att detta inte alls stämmer. På marknaden finns fler biologiska lösningar med motsvarande funktion.

Per Eklund är ledamot i Konkurrenskommissionen. Han noterar att allt fler upphandlande myndigheter väljer att konkurrensutsätta sina upphandlingar genom att hänvisa till tekniska skäl eller ensamrätt:

– För att detta ska vara relevant krävs att leverantören visar sig vara det enda företaget inom hela EU som kan utföra tjänsten.

Förvaltningsrätten konstaterade vid sin bedömning att även om det finns ett patent på en viss lösning medför inte detta skäl för att frångå kravet på annonserad upphandling. Domstolen ogiltigförklarade därför de avtal på en dryg miljon kronor som Kommunfastigheters slutit med Bioteria för perioden 15 mars till 15 september 2017.

– Kommunfastigheter har brutit mot lagen och behöver uppenbarligen se över sina rutiner, summerar Per Eklund.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *