Struntar i prövningstillstånd

Polismyndigheten överklagar inte kammarrättsdomen om att göra om sin uppmärksammade passupphandling. Stor vikt kommer nu att läggas vid bemanningen av den nya upphandlingen.


Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem har fått stor medial uppmärksamhet. Dagens Nyheter har berättat om bland annat resor och måltider.

Kontraktet, värt runt 730 miljoner kronor räknat på avtalets löptid, vanns av den nuvarande leverantören Svenska Pass. Tilldelningen överklagades i fjol våras av en av anbudsgivarna som menade att myndigheten åsidosatt lagkravet på likabehandling i anbudshanteringen.

Förvaltningsrätten dömde i höstas till myndighetens fördel. Mot bakgrund av de nära kontakterna mellan två nyckelpersoner i upphandlingen och nuvarande leverantör slår dock kammarrätten fast att polisen inte kunnat visa att alla leverantörer behandlats lika.

Polismyndigheten meddelar att kammarrättens dom accepteras. Man har också beslutat att avbryta den aktuella upphandlingen och att inleda en ny upphandling.

I ett pressmeddelande betonas att stor vikt kommer att läggas vid bemanningen av det projektet. Medarbetare väljs för att säkerställa att myndigheten kan leva upp till de krav om öppenhet och likabehandling som lagen kräver.

Nu gällande avtal löper till och med år 2020. I och med att det finns risk för försening kommer polisen att ta upp en dialog med nuvarande leverantör för att leveranserna av passdokument inte ska äventyras.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *