Struntade i att räkna samman behovet

Inget av Sölvesborgs kommuns tolv köp av bemanningstjänster når upp till direktupphandlingsgränsen. Fast när beloppen summeras står det klar att annonsering borde ha skett.


Under 2017 träffade Sölvesborgs kommun tolv olika avtal med fyra olika leverantörer av bemanningstjänster. Det sammanlagda värdet av avtalen, som gällde socionomtjänster, uppgick till drygt 3,5 miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverkets bedömning borde affären ha annonserats. Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, slår fast att det inte är tillåtet att dela upp kontrakt och göra flera mindre upphandlingar som var för sig ligger under gränsen för direktupphandling:

– Upphandlingar av samma slag ska räknas samman och når de över gränsvärdet ska de annonseras.

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten med krav på att Sölvesborgs kommun döms att böta 250 000 kronor.

Kommunen har inte återkommit med svar på Inköpsrådets önskan om en kommentar. Av Konkurrensverkets utredning framgår dock att köp i strid med annonseringsreglerna bekräftas.

Förklaringen till bemanningsbehovet har varit svår brist på socionomer för socialt utredningsarbete av framför allt ensamkommande barn. Även innan 2017 har den sammanlagda kostnaden för denna typ av bemanningstjänster legat högt över brytgänsen för direktupphandling, vilket övervakande myndighet beskriver som bristande planering.

Att kommunen slutit avtal med så många leverantörer beror på att man försökt minimera den konkurrensbegränsning som direktupphandlingarna medfört.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *