Strid på kniven om numret är rätt

Anna-Stina Fors Sjödin

Anna-Stina Fors Sjödin. Foto: Kramfors kommun.

UPPDATERAD Kramfors första sociala upphandling har utvecklats till en rättslig långbänk med CPV-nummer i fokus. Processen har pågått i flera års tid och är inte slut än.

Samhall vann Kramfors kommuns upphandling av städ- och tvätteritjänster inom hemtjänst och särskilt boende. De tvätteriföretag som överklagat tilldelningen har främst riktat in sig på de CPV-koder som kommunen angav när upphandlingen genomfördes.

Berendsen, Kåpi och R-Tvätt ifrågasatte också när upphandlingen påbörjades, vilket är av betydelse för om gammal eller ny lagstiftning är tillämplig. Även om annonsering inte skedde förrän i november 2016 fattades de politiska besluten i december 2015.

Förvaltningsrätten gav klagande företag rätt. Fel CPV-koder gör att anbudsgivare som bevakar upphandlingar riskerar att missa affärschanser.

Fast den domen ändrades av kammarrätten. Felet ansågs inte vara av den dignitet att det motiverade hävning av avtalet. Enligt domen avser upphandlingen hälsovård, socialtjänster och övriga tjänster. Det är under ”övriga tjänster” som tvätt faller in.

Anna-Stina Fors Sjödin, chef för BAS-förvaltningen, kommenterar kammarrättens dom med att upphandlingen annonserades enligt de förutsättningar som rådde vid tidpunkten:

– Vi är nu mycket glada över att få arbetsro. Det finns så mycket bra med den här lösningen.

En ansökan om prövningstillstånd har nu lämnats in till Högsta förvaltningsdomstolen. Motiveringen för fortsatt prövning är att annonsen brister så mycket i transparens att upphandlingen inte kan anses annonserad i enlighet med LOU.

Enligt tvätteriföretagen avser upphandlingen tvättjänster, men den har annonserats med fel CPV-klassificering (städtjänster).  Till motargumenten hör att det inte bara handlar om CPV-koder, utan också om vad som står i annonsen om det som ska köpas.

En konsekvens av domen är, enligt klagande företag, att den medför en kraftig utvidgning av vilka tjänster som faller under EU-rättens undantagsregler genom att sätta fokus på tjänsternas användningsområde istället för dess karaktär. Får tvätteriföretagen gehör för sin önskan, att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen, lär denna process dra ut ytterligare lång tid.

Avtalet med Samhall undertecknades i februari 2017. Det löper på två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

Vid upphandlingen, värd cirka 22 miljoner kronor, ställdes sociala krav. För att kunna lägga anbud måste entreprenörerna uppvisa att medarbetare med någon form av funktionsnedsättning utför minst 25-30 procent av städ- och tvättuppdragen.

UPPDATERAD 2018-08-23: Motivering till varför prövningstillstånd söks, korrigerad länk till dom mm.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *