Städupphandling: ännu inte helt rent

Var tionde städupphandling går till företag som inte är med i en arbetsgivarorganisation. Det oroar Serviceföretagens Ari Kouvonen.


Almega Serviceföretagen har granskat 1 625 städupphandlingar. Den nya studien, som avser åren 2012 till 2015, kompletterar den tidigare granskning som gjorts för perioden 2009 till 2012.

Slutsatsen är att pris står i fokus när det gäller denna typ av tjänster.

– Inte mindre än 98 procent har tilldelats till lägsta pris inklusive där utvärderingsgrund har varit ekonomiskt mest fördelaktig anbud, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert vid bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Kan övriga skallkrav väga upp bland de 98 procent av upphandlingarna som gått på pris?

– Vi har inte hunnit analysera detta ännu.

Trenden under senare år är att andelen upphandlingar med förenklat förfarande ökar på bekostnad av de öppna upphandlingarna. I exempelvis upphandlingar av skolstädning har de öppna sjunkit från 81 procent år 2013 till 66 procent år 2015. Även här pågår detaljanalys för att få veta varför.

– Överprövningsfrekvensen ligger på cirka åtta procent, betydligt lägre än för exempelvis transporter där 17 procent av upphandlingarna överprövas.

Ari Kouvonen har identifierat en särskilt bekymmersam siffra:

– Var tionde upphandling går till företag som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Våra och Skatteverkets utredningar visar att skattefelet ligger på tio procent.

ariKostnaden för en städare i offentlig verksamhet (som städar och rengör på exempelvis badhus, skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar) ligger på cirka 200 kronor per timme. Serviceföretagens kalkyl bygger på lön utifrån kollektivavtal, men utan exempelvis arbetsmarknadsstöd.

Inkluderas material, städbolagets vinst med mera borde varningsklockor ringa om priset sätts lägre än 250 kronor per timme.

En färsk rapport från Kommunal tar upp sambandet mellan städning och vårdrelaterade infektioner. Konkurrensutsatt sjukhusstädning bedöms påverka kvaliteten i arbetet negativt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *