”Soppa med för många kockar”

För många kockar enligt Björn Elmqvist. Foto: Elmsquared.

ALMEDALEN Det är för många kockar i den arbetsmarknadspolitiska soppan. Enligt en kartläggning som presenteras idag i Almedalen innebär den svaga överblicken betydande svårigheter att bedöma insatsernas effekt.


Under fjolåret investerades lågt räknat 37 miljarder kronor i arbetsmarknadspolitiska insatser, varav ungefär 11 miljarder kronor i olika former av utbildning. Enligt analysbyrån Elmsquared är insatserna för många och ingen vet vilka åtgärder som faktiskt har effekt.

– Varken kommunerna, trygghetsorganisationer eller ens Arbetsförmedlingen har en fullständig bild av vilka insatser som redan finns tillgängliga, säger Björn Elmqvist, analytiker på Elmsquared.

Sifferunderlaget till analysen, som tagits fram av Elmsquared och Doublecheck, ger vid handen att cirka 30 procent av de 37 satsade miljarderna levererades av upphandlade privata utförare. Inte sällan är insatserna lika varandra, med skillnaden att de upphandlas av olika huvudmän, från olika utförare, med olika finansiella medel och med olika möjligheter till uppföljning.

Problemen förstärks av att upphandling av komplexa tjänster är svårt. Även om de flesta utförare är seriösa finns det såklart undantag.

– Ofta startas lokala projekt där man slösar med både resurser och skattemedel genom att återuppfinna hjulet igen och igen, fortsätter Björn Elmqvist som noterar att en och samma person tvingas upprepa tester, intervjuer, utbildningar och andra aktiviteter beroende på vem som för stunden ska försöka att få den arbetssökande i arbete.

Han pekar på vikten av att enas om en gemensam problembild:

– Annars är risken uppenbar att de lösningsförslag som tas fram inte fokuserar på det egentliga målet utan istället stimulerar symptomen och därmed bekräftar den nuvarande icke fungerande lösningen.

Kartläggningen kommer att följas av en ytterligare rapport, som presenteras under hösten, där även förslag till lösningar presenteras.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *