Sluter avtal medan överprövning pågår

Upphandlingen av sophämtning i Stockholm ligger för överprövning. Trots det tecknar Stockholm Vatten avtal med vinnarna – med miljön som argument.


Hämtningen av stockholmarnas hushållsavfall har varit en upphandlingstekniskt komplicerad historia i många akter. Den 1 april var det tänkt att nya entreprenörer, Reno Norden och Suez, skulle ta över.

Men upphandlingen är överprövad och ligger fortfarande hos förvaltningsrätten.

Kritiken mot Stockholm Vatten har bitvis varit hård. Utvärderingsmodellen i denna funktionsupphandling, där pris underordnats en rad andra kriterier, beskrivs som godtycklig.

Upphandlingen är värd sammanlagt cirka två miljarder kronor och konkurrensen bland renhållarna är hård. Risken för att förvaltningsrätten inte blir sista instans är uppenbar. För att säkra upp inför en långdragen rättsprocess en har Stockholm Vatten förlängt avtalen med nuvarande entreprenörer med ett halvår efter den 1 april.

Därefter tas ett omdiskuterat grepp. Från den 1 november 2017 tecknas tillfälla avtal med de företag som vunnit den överprövade upphandlingen. Detta med motiveringen att en ytterligare förlängning från 1 oktober inte är möjlig om stadens höga miljömål ska nås.

Till Svenska Dagbladet säger Krister Schultz, vd för Stockholm vatten:

– Vårt ansvar är att säkerställa avfallshanteringen utan avbrott, vilket är en samhällskritisk tjänst.

Reno Norden och Suez får från den 1 november i uppdrag att sköta sophämtningen enligt det nya upplägg som gäller enligt upphandlingsunderlaget – vilket styr mot samordnade transporter och mer sortering. Avtalen gäller till dess att rättsprocessen är avslutad och permanenta avtal kan träda i kraft.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *